UKRAINE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
166/73 1992  courants : cérès 7.00 euros
     
175/7 1992  J.O. Barcelone 1.80 euros
     
178 1992  drapeau & armoiries 0.30 euros
     
179 1992  forum de Kiev 0.30 euros
     
180 1992  semaine de la lettre 0.61 euros
     
181 1992  congrès juristes 1.45 euros
     
182 1992  artisanat 0.12 euros
     
183 1992  ukrainiens/Autriche 0.61 euros
     
184 1992  académie Mogiljanski 0.30 euros
     
194 1993  ann. libération Kiev 0.46 euros
     
198/203 1993  courants: métiers 1.22 euros
     
315 1998  europa 98 0.90 euros
     
317/22 1998 photopièces de monnaie 5.79 euros
     
323 1998  Vladimir Sosjura 0.40 euros
     
324/6 1998  tableaux 1.14 euros
     
327 1998  Askold et Dir 4.12 euros
     
329 1998  J.-F. Lisjanski 0.53 euros
     
330/5 1998 photoguerre de libération 4.50 euros
     
337 1998  actrice N. Uzvij 0.53 euros
     
354 1998  Boris D. Grintchenko 0.23 euros
     
355 1998  noël 98 0.30 euros
     
356 1998  émigration Australie 0.38 euros
     
359 1998  météorites 0.38 euros
     
361A/D 1999  ornements en or 1.00 euros
     
367 1999  Conseil de l Europe 0.25 euros
     
370V/W 1999  faune cerf/chat 4.80 euros
     
435L/R 2001  costumes 0.90 euros
     
436 2002  Hetman Pavlo Teteria 0.25 euros
     
437 2002  Demian Mnohohrishnyi 0.25 euros
     
438 2002  Ivan Briuhovetskyi 0.25 euros
     
443 2002  courant fleur 0.25 euros
     
446 2002  région Kiev 0.25 euros
     
451 2002  Leonid Hlibov 0.25 euros
     
504/5 2003  europa 2003 2.00 euros
     
553 2003  noël 2003 0.25 euros
     
554 2003  nouvel an 0.25 euros
     
555/60 2003  costumes 1.50 euros
     
567 2004  sport haltérophilie 0.35 euros
     
600/5 2004 photonoël et nouvel an 1.90 euros
     
606/7 2004  avions 1.00 euros
     
608/13 2004  costumes 1.90 euros
     
620 2004 photocourant tournesol 0.35 euros
     
622 2005  manifestations 0.25 euros
     
623 2005  Pavlo Virsky 0.25 euros
     
624 2005  région Vinnytsia 0.25 euros
     
632 2005 photofin 2° guerre 0.25 euros
     
638 2005 photoEurovision 2005 1.15 euros
     
642/3 2005 photoeuropa 2005 de CA 3.80 euros
     
715/6 2006 photoeuropa 2006 2.80 euros
     
755 2006 photocourant fleurs N 0.70 euros
     
781/2 2007 photoeuropa 2007 2.70 euros
     
790/5 2007 photochiens 1.90 euros
     
796/801 2007 photochats 1.90 euros
     
802 2007 photoRoman Shukhevych 0.70 euros
     
803/6 2007 phototrains 1.25 euros
     
807/18 2007 photocoiffures mariages 3.70 euros
     
819/20 2007 photopoissons 1.80 euros
     
822/5 2007 photooiseaux WWF pélican 3.70 euros
     
838/9 2007 photonoël 2007 0.90 euros
     
840 2007 photonoël 2007 + vign. 1.55 euros
     
841 2007 photofootball 2012 1.35 euros
     
848/59 2008 photozodiaque 4.95 euros
     
860/3 2008  J.O. Pékin 3.35 euros
     
865 2008 photocourant pipe 0.20 euros
     
869/70 2008 photoeuropa 2008 2.45 euros
     
874/82 2008  pendules anciennes 3.40 euros
     
883/8 2008  chiens 2.45 euros
     
889/94 2008 photochats 2.45 euros
     
895/8 2008 phototrains 1.70 euros
     
899/902 2008  chansons 1.60 euros
     
903/4 2008 photobijoux 2.35 euros
     
906 2008  expo Chernivtsi 0.50 euros
     
907 2008 photoville Chernivtsi 0.50 euros
     
909 2008  tragédie de Baturyn 0.60 euros
     
912 2008  Marko Vovtchok 0.60 euros
     
913/24 2008 photocoiffures 4.85 euros
     
925 2008  Viaceslav Chornivil 0.60 euros
     
940 2009 photopeinture Kakhlia 0.90 euros
     
941/2 2009  europa 2009 3.70 euros
     
945/8 2009  trains 2.45 euros
     
965/8 2010  J.O. Vancouver 2.90 euros
     
969 2010  victoire 2° guerre 0.60 euros
     
970/1 2010  europa 2010 2.25 euros
     
972 2010  chirurgien Pirogov 0.60 euros
     
973 2010  sport boxeurs 0.90 euros
     
974 2010 phototimbre personnalisé 4.30 euros
     
975/8 2010  trains 3.00 euros
     
979/80 2010  sculptures 1.40 euros
     
981 2010  écrivain 0.40 euros
     
985/6 2010  cosaques 1.40 euros
     
987/90 2010  histoire armée 2.80 euros
     
991 2010  cosaque P. Polubotok 0.50 euros
     
992 2010 photoproduct° vin 0.90 euros
     
993 2010  droits de l homme 0.50 euros
     
994 2011  espace Gagarine 2.95 euros
     
996 2011 phototableau Shevchenko 0.60 euros
     
1001/2 2011 photopersonnalités 1.70 euros
     
1003 2011  anniv. Constitution 2.95 euros
     
1005/8 2011  trains 5.75 euros
     
1009 2011 photodirigeable 1.10 euros
     
1010 2011  anniv. indépendance 1.10 euros
     
1011 2011 photoémigrat° au Brésil 1.10 euros
     
1012/3 2011  conte d Andersen 3.70 euros
     
1014 2011  expo. 2011 Odessa 2.15 euros
     
1021 2011  Tatyana Markus 0.90 euros
     
1022 2011  tragédie Babi Yar 1.10 euros
     
1023/4 2011  film-opéra 3.70 euros
     
1026 2011  communications 0.90 euros
     
1027 2011  Mykhailo Yanhel 0.70 euros
     
1031/2 2011 photovignobles 3.05 euros
     
1067/8 2012  tableaux Chevtchenko 2.25 euros
     
1118 2013  Vladimir Vernadski 0.90 euros
     
1119 2013  tableau 1.55 euros
     
1120 2013  tableau 2.15 euros
     
1121 2013  S. Hulak-Artemovsky 0.90 euros
     
1122/5 2013  trains wagons 4.05 euros
     
1127 2013  Hourzouf 1.15 euros
     
1128 2013  Palais Hansaray 0.90 euros
     
1129 2013  Pâques 2013 0.90 euros
     
1130 2013  Cyrille et Méthode 1.15 euros
     
1131/2 2013  europa 2013 4.30 euros
     
1133/4 2013  UNICEF 1.80 euros
     
1136 2013  ville Dnepropetrovsk 0.90 euros
     
1137 2013  art: citrouilles 0.90 euros
     
1138 2013  Avion AN-158 0.90 euros
     
1139 2013  château d eau 0.90 euros
     
1140 2013  communic. cavalier 0.90 euros
     
1142 2013  Vera Kholodnaïa 0.90 euros
     
1144 2013  anniv. libér. Kiev 0.90 euros
     
1145 2013  Olga Kobylyanskaya 0.90 euros
     
1146 2013  noël 2013 0.90 euros
     
1147 2013  Mykola Amosov 0.90 euros
     
1148/9 2013  relation Maroc 2.45 euros
     
1150/1 2013  églises 2.45 euros
     
AN95 1995  année 95 (26v) 17.00 euros
     
AN98 0  année 98(48t.+3BF) 33.00 euros
     
AN2002 0  année 2002 (57t+4BF) 22.00 euros
     
AN2005 0  année 2005 (69t+4BF) 44.00 euros
     
AN2007 0  an 2007 (65t+8BF+1CA 70.00 euros
     
AN2012 0  an 2012(67t+10BF+1CA 280.00 euros
     
AN2013 0  36t+14BF+1carnet 80.00 euros
     
BF1 1992  orchestre typique 0.76 euros
     
BF2 1992  J.O. Barcelone 2.44 euros
     
BF10 1998  faune 1.91 euros
     
BF11 1998  tableau 2.06 euros
     
BF12 1998  université de Kiev 1.52 euros
     
BF30 2002  europa 2002 1.75 euros
     
BF31 2002  opéras 1.10 euros
     
BF41 2004  europa 2004 2.70 euros
     
BF42 2004  université surch. 0.90 euros
     
BF44 2004  costumes 1.90 euros
     
BF54 2006 photocostumes 1.90 euros
     
BF59 2008  faune 1.60 euros
     
BF64 2009 photozoo Kiev/perroquet 1.25 euros
     
BF65 2009 photoNicolas Gogol 1.55 euros
     
BF67 2009 photofaune Gorgany 2.45 euros
     
BF68 2009 photominéraux 6.55 euros
     
BF69 2010  art T. Shevchenko 1.45 euros
     
BF70 2010  Constitut° P. Orlik 0.90 euros
     
BF71 2010  1ers timbres 2.90 euros
     
BF72 2010  1ers timbres 2.90 euros
     
BF73 2010  europa 2010 4.30 euros
     
BF74 2010  université technique 9.45 euros
     
BF75 2010  phares 5.20 euros
     
BF76 2010  métro de Kiev 3.50 euros
     
BF77 2010 photofaune parc national 2.95 euros
     
BF78 2010 photominéraux 5.20 euros
     
BF79 2011  animaux de la ferme 4.25 euros
     
BF81 2011  faune et flore 7.75 euros
     
BF85 2012  europa 2012 7.10 euros
     
BF88 2012  flore l été 4.85 euros
     
BF93 2013 photoVladimir II Monomaqu 2.90 euros
     
BF94 2013  beautés d Ukraine 6.20 euros
     
BF95 2013  centenaire olympiade 2.20 euros
     
BF97 2013  St Vladimir: tableau 2.45 euros
     
BF98 2013  gastronomie: pains 6.20 euros
     
BF99 2013  architecture 4.40 euros
     
BF100 2013  patrimoine Vinnytsia 5.15 euros
     
BF101 2013  architect. monastère 2.00 euros
     
BF102 2013  faune et flore 4.40 euros
     
BF104 2013  pectoral en or 8.75 euros
     
BF105/6 2013  animaux cal. chinois 13.60 euros
     
CABF58 2008  europa 2008 7.00 euros
     
CABF73 2010  europa 2010 4.30 euros
     
CA642 2005  europa 2005 9.00 euros
     
CA1082 2012  europa 2012 7.10 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL