U.R.S.S. stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
1190/1 1948  jeux sportifs       0.70 euros
1224/7 1948  jeux sportifs       0.60 euros
1366/7 1949  anniv. UPU       0.60 euros
1376/7 1949  I.P. Pavlov       0.70 euros
1389/91 1949  théâtre Malyi       0.75 euros
1432/3 1949  pour la paix       0.50 euros
1474/6 1950  démocratie populaire       0.75 euros
1527/8 1951  mort de Lénine       1.30 euros
1553/5 1951  Kalinine       1.30 euros
1596/7 1951  hydroélectricité       0.50 euros
1631 1952  peintre P.A. Fedotov       0.50 euros
1642/5 1953  inauguration métro       0.80 euros
1652/7 1953  canal Don-Volga       2.30 euros
1728 1954  Anton Rubinstein       0.40 euros
1731 1955  écrivain Garchine       0.30 euros
1732 1955  peintre Savitzky       0.25 euros
1736 1955  poète V. Maïakovski       0.25 euros
1763/4 1955  physicien A.S.Popov       0.45 euros
1771 1955  Magnitogorsk       0.25 euros
1775/7 1956  courses de chevaux       0.90 euros
1778 1956  5° spartakiades       0.40 euros
1782/3 1956  congrès du Parti       0.70 euros
1785 1956  Révolution de 1905       1.20 euros
1800/1 1956  peintre A.E.Arkhipov       0.45 euros
1802 1956  ingénieur Koulibine       0.25 euros
1803/5 1956  peintre V.G. Perov       1.00 euros
1808/9 1956  croix-rouge       0.45 euros
1810 1956  I.M. Setchenov 1.40 euros
     
1823/4 1956  Galerie Tretiakov       0.75 euros
1825 1956  sport parachutisme       0.25 euros
1861 1956  expédit° antarctique       0.75 euros
1881 1956  poète Kalidasa 0.60 euros
  0.15 euros
1903C/9 1957  faune       0.90 euros
1922 1957  médaille       0.25 euros
1939 1957  poète R.Burns gravé       2.30 euros
1940/2 1957  année géophysique I       0.90 euros
1969/70 1957  lettre écrite       0.40 euros
2012/5 1957  espace       0.70 euros
2032 1958  Maxime Gorki       0.15 euros
2033/4 1958  congrès Komsomols       0.35 euros
2035/6 1958  expo de Bruxelles       0.20 euros
2042 1958  Carlo Goldoni       0.15 euros
2044/6 1958  Karl Marx       0.50 euros
2047/8 1958  fédération femmes       0.20 euros
2050 1958  poète Tchaotchavadzé       0.20 euros
2051 1958  conférence/drapeaux       4.00 euros
2051A 1958  drapeau corrigé       4.00 euros
2052/3 1958  jeunes pionniers       0.20 euros
2054/5 1958  journée de l enfance       0.25 euros
2056/7 1958  sport : football       0.30 euros
2058 1958  Rimsky-Korsakov       0.15 euros
2059/60 1958  journée jeunesse       0.30 euros
2061/2 1958  sport : gymnastique       0.15 euros
2063 1958  désarmement       0.45 euros
2064 1958  Parti ukrainien       0.15 euros
2065/6 1958  congrès architectes       0.35 euros
2067 1958  Sadriddin Aini       0.15 euros
2068 1958  espace       0.25 euros
2069/71 1958  année géophysique II       0.60 euros
2072 1958  chute météorite       0.30 euros
2073 1958  conférence syndicale       0.20 euros
2074/6 1958  astronomie       0.70 euros
2094/5 1958  croix-rouge       0.30 euros
2097 1958  Vassili V. Kapnist       0.20 euros
2098 1958  conférence écrivains       0.15 euros
2110 1958  droits de l homme 0.60 euros
  0.15 euros
2113 1958  poète Sergui Esenine       0.15 euros
2114 1958  Guan-Han-Tsin       0.15 euros
2116 1958  poète John Milton       0.15 euros
2144 1959  Charles Darwin       0.08 euros
2145/6 1959  sport patinage       0.25 euros
2148 1959  Shalom Aleikhem       0.15 euros
2149 1959  Selma Lagerlof       0.15 euros
2152 1959  P. Zvirka       0.15 euros
2162 1959  poète M. Saadi       0.15 euros
2163A/5A 1959  bateaux       0.90 euros
2173 1959  Joseph Haydn       0.15 euros
2178/84 1959  faune       1.30 euros
2187 1959  Louis Braille       0.20 euros
2189/90 1959  expo à New York 0.90 euros
     
2197/200 1959  sports       0.50 euros
2214/7 1959  année géophysiqueIII       0.75 euros
2219/20 1959  réforme scolaire       0.35 euros
2221 1959  économie populaire       0.15 euros
2230 1959  Rép. Tadjikistan       0.25 euros
2232 1959  Khrouchtchev aux USA       0.25 euros
2257 1960  G. Gabritchevski       0.15 euros
2265 1960  désarmement       0.15 euros
2278 1960  plan septennal       0.15 euros
2280 1960  semaine de la radio       0.20 euros
2283 1960  J.M. Sverdlov       0.15 euros
2295/8 1960  dessins d enfants       0.35 euros
2300 1960  congrès IFAC       0.35 euros
2305/6 1960  automation       0.15 euros
2310/9 1960  J.O. Rome       1.30 euros
2325 1960  tableau I.I. Levitan       0.15 euros
2327/8 1960  lettre écrite       0.25 euros
2329/30 1960  espace       0.40 euros
2332 1960  anniv. Kazakhstan       0.15 euros
2341 1960  J.S. Goguebachvili       0.15 euros
2342 1960  Révolution d Octobre       0.15 euros
2359 1960  Friedrich Engels       0.25 euros
2361 1960  chirurgien Pirogov       0.15 euros
2379B/80 1961  contes russes       0.70 euros
2381/3 1961  faune       0.50 euros
2385A/7 1961  agriculture       0.40 euros
2395 1961  peintre A. Roublev       0.40 euros
2399/400 1961  espace       0.65 euros
2409/11 1961  journée de l enfance       0.25 euros
2412 1961  Rabindranath Tagore       0.15 euros
2431/3 1961  spartakiades       0.40 euros
2436 1961  Rép. de Mongolie       0.20 euros
2442 1961  A.D. Zakharov       0.25 euros
2443 1961  jeux sportifs       0.15 euros
2448/51 1961  timbres sur timbres       0.70 euros
2452/3 1961  espace/Titov       0.50 euros
2454/5 1961  monuments célébrités       0.20 euros
2463/5 1961  équipes du travail       0.30 euros
2471 1961  Révolution d Octobre       0.25 euros
2484/7 1961  ballets       0.90 euros
2496 1962  sport patin. vitesse       0.10 euros
2498/9 1962  héros U.R.S.S.       0.40 euros
2500/2 1962  sports d hiver       0.60 euros
2514 1962  monument Karl Marx       0.08 euros
2520/4 1962  pionniers léninistes       0.50 euros
2525/6 1962  sport ski       0.30 euros
2529/33 1962  sports d été       0.10 euros
2540 1962  Congrès Moscou       0.15 euros
2541 1962  chimiste N.N. Zinine       0.08 euros
2542 1962  congrès pour la paix 0.30 euros
     
2543 1962  poètes Kolas/Kupala       0.08 euros
2547/8 1962  L Atome et la Paix       0.15 euros
2560/3 1962  anniv. guerre 1812       0.50 euros
2566/9 1962  flore       0.60 euros
2589 1962  anniv. U.R.S.S.       0.08 euros
2601 1962  cosmonautes       5.00 euros
2618/20 1962  réalisations       0.30 euros
2646 1963  Viktor Kinguissepp       0.10 euros
2647 1963  Rudolf Blauman       0.08 euros
2652 1963  Lénine       1.50 euros
2668 1963  Poste       0.15 euros
2684/8 1963  sports       0.90 euros
2737 1963  exp. nucléaires 0.60 euros
     
2745 1963  pacte Tchécoslovaqui 0.50 euros
     
2747 1963  J. Grimau 0.40 euros
     
2751 1963  M. Petrauskas 0.30 euros
     
2766 1963  droits de l homme 0.50 euros
     
2788/9 1964  imprimerie       0.20 euros
2800 1964  brigades nationales       0.08 euros
2802/8ND 1964  cosmonautique N.D.       1.50 euros
2810 1964  Shakespeare       0.30 euros
2812 1964  irrigation       0.08 euros
2819 1964  écrivain A. Gaidar       0.10 euros
2850 1964  Nehru       0.08 euros
2859 1964  N. Ostrovski       0.08 euros
2860 1964  N.A. Semachko       0.08 euros
2861 1964  lettre écrite       0.08 euros
2877/8 1964  portraits       0.15 euros
2880/4 1964  champignons       0.70 euros
2885 1964  A.P. Dovjenko       0.08 euros
2886 1964  V. Strouvé       0.15 euros
2887 1964  nouvel an 65       0.20 euros
2889 1964  film Tchapaiev       0.08 euros
2892/6 1964  flore : baies       0.60 euros
2897 1964  bibliothèque       0.08 euros
2902/3 1964  personnalités       0.50 euros
2909 1965  Dante Alighieri       0.15 euros
2915/6 1965  sports sur glace       0.20 euros
2953/4 1965  espace     photo 7.50 euros
2960 1965  Marx et Lénine       0.08 euros
2964 1965  Akhounbabaev       0.10 euros
2965 1965  J.M. Sverdlov       0.10 euros
2966 1965  Otto Grotewohl       0.08 euros
2971 1965  congrès chimie 0.30 euros
     
2978 1965  festival cinéma 0.50 euros
  0.15 euros
2999/3000 1965  sports       0.20 euros
3004/6 1965  fédérations 1.00 euros
     
3011/3 1965  films       0.40 euros
3032 1965  nouvel an 66       0.10 euros
3040/7 1965  oiseaux de proie       1.30 euros
3060/1 1966  céramique 1.00 euros
     
3062 1966  Romain Rolland 0.30 euros
     
3065/7 1966  antarctique 5.00 euros
  1.50 euros
3075/7 1966  sports d hiver       0.35 euros
3083 1966  républ. Kirghizie 0.30 euros
     
3090 1966  E. Th„lmann 0.50 euros
     
3091 1966  E. Pottier 0.40 euros
     
3093 1966  congrès Komsomols 0.30 euros
     
3102/4 1966  sports       0.35 euros
3107/11 1966  victoires sportives       0.90 euros
3112 1966  G.K. Ordjonikidzé       0.08 euros
3123 1966  mathématiciens 0.30 euros
     
3133/4 1966  voie fluviale       0.20 euros
3140 1966  révolution d octobre 0.30 euros
     
3152 1966  hydrologie       0.15 euros
3154/5 1966  opéra 0.70 euros
     
3157 1966  garde civile 0.30 euros
     
3159 1966  guerre d Espagne 0.30 euros
     
3172/4 1966  astronautique 1.70 euros
     
3181/7 1966  vues diverses       1.00 euros
3190/4 1966  oeuvres d art       0.60 euros
3208 1967  journal Izvestia       0.08 euros
3211 1967  tourisme       1.00 euros
3230 1967  ville de Minsk       0.08 euros
3234 1967  spartakiades       0.08 euros
3278 1967  faune panthère       0.15 euros
3358 1968  Alishev Navoi       0.08 euros
3359 1968  Karl Marx       1.00 euros
3361 1968  énergie       0.08 euros
3362 1968  entomologie       0.08 euros
3393 1968  université       0.08 euros
3394 1968  socialisme Lituanie       0.08 euros
3395 1968  opposants grecs 4.00 euros
     
3406 1968  bateau       0.08 euros
3414 1968  Ivan S. Tourgueniev       0.08 euros
3421 1968  laboratoire de radio       0.08 euros
3431 1968  nouvel an 69       1.00 euros
3469 1969  Rép. de Bachkirie       0.08 euros
3481 1969  radio/téléphone       0.15 euros
3482 1969  travail       0.08 euros
3484 1969  poète Stalsky       0.08 euros
3487/91 1969  fleurs       0.50 euros
3493 1969  cinéma       0.15 euros
3498 1969  Ivan Kotlyarovsky       0.08 euros
3538 1969  anniv. RDA       0.08 euros
3540 1969  libération Ukraine       0.08 euros
3542/4 1969  astronautes 1.50 euros
     
3545 1969  philatélie jeunesse       0.08 euros
3558 1969  nouvel an 70/Lénine       0.08 euros
3568/70 1969  sports techniques       0.25 euros
3572 1969  tour radio-télévisio 0.40 euros
     
3586/7 1970  héros URSS       0.15 euros
3588 1970  géographie       0.08 euros
3590/2 1970  expo. Osaka 0.90 euros
     
3606 1970  arbre de l amitié       0.15 euros
3607/8 1970  héros URSS       0.15 euros
3623/7 1970  victoire sur fascism 0.90 euros
     
3658 1970  électrificat° surch. 0.75 euros
     
3662/4 1970  décisions du plénum 0.75 euros
     
3670/5 1970  tourisme 2.50 euros
     
3687/9 1970  astronautique 1.10 euros
  0.30 euros
3691 1970  Harry Pollit       0.10 euros
3697 1971  Lessia Ukrainka       0.08 euros
3708 1971  congrès Parti       0.08 euros
3709/10 1971  astronautique 0.90 euros
     
3712 1971  E. Birznieks-Upitis       0.08 euros
3714 1971  Vlassov       0.08 euros
3721 1971  A.A. Bogomoletz       0.10 euros
3755 1971  Paliachvili       0.10 euros
3760 1971  nouvel an 72 0.40 euros
     
3766/71 1971  tableaux 2.40 euros
     
3776 1971  V.V. Voroski       0.08 euros
3785/90 1971  bijoux : diamants 4.00 euros
     
3845/51 1972  tableaux 3.00 euros
     
3859/62 1972  architecture Ukraine 1.20 euros
     
3886/7 1972  J.O. Munich 2.00 euros
     
3903 1973  Asie/Afrique 0.30 euros
     
3912 1973  écrivain Prishvine 0.30 euros
     
3917 1973  sport : hockey 0.50 euros
     
3950 1973  musée de Lénine       0.40 euros
3963/7 1973  fleurs médicinales 1.00 euros
     
3974 1973  anniv. revue       0.10 euros
3975 1973  guerre de paysans       0.08 euros
3977 1973  forces pacifiques       0.08 euros
3978 1973  H. D. Stassova       0.08 euros
3982 1973  ville de Sverdlovsk       0.08 euros
3983 1973  Salvador Allende       0.10 euros
3985 1973  Nariman Narimanov       0.08 euros
4002 1973  Picasso       0.08 euros
4003 1973  I.G. Petrovsky       0.08 euros
4005 1974  journal       0.08 euros
4006 1974  gaz et pétrole       0.08 euros
4007 1974  assistance économiqu       0.15 euros
4008 1974  bataille Léningrad       0.08 euros
4009 1974  Académie des Science       0.08 euros
4010 1974  sport patinage       0.08 euros
4012 1974  L.A. Artzimovitch       0.08 euros
4013 1974  K.D. Ouchinsky       0.08 euros
4014 1974  M.D. Milliontschikov       0.08 euros
4015 1974  spartakiades       0.10 euros
4017 1974  revue jeunesse       0.08 euros
4018 1974  théâtre       0.08 euros
4019 1974  cosmonautique       0.08 euros
4028 1974  Lénine       0.08 euros
4029 1974  jeunesses communiste       0.10 euros
4035 1974  musée/sculpture       0.08 euros
4036 1974  culture des prairies       0.08 euros
4037 1974  concours Tchaïkovski       0.08 euros
4043 1974  F. Tolboukine       0.08 euros
4044 1974  théâtre de Moscou       0.08 euros
4045 1974  usine de wagons       0.10 euros
4046 1974  spartakiades       0.08 euros
4047 1974  libérat° Biélorussie       0.08 euros
4053 1974  République d Ossetie       0.08 euros
4054 1974  cité de Poltava       0.08 euros
4055 1974  anniv. Pologne       0.08 euros
4056 1974  I.S. Isakov       0.08 euros
4057 1974  libération Ukraine       0.08 euros
4063 1974  V.R. Menjinski       0.08 euros
4064 1974  D.I. Ooulyanov       0.08 euros
4070 1974  maréchal Boudienny       0.08 euros
4071 1974  1er syllabaire russe       0.08 euros
4072 1974  libération Roumanie       0.10 euros
4073 1974  ville de Vitebsk       0.08 euros
4074/8 1974  anniv. républiques 0.75 euros
  0.40 euros
4080 1974  anniv. RDA       0.08 euros
4081 1974  théâtre       0.08 euros
4083/5 1974  anniv. U.P.U. 1.20 euros
     
4089/91 1974  astronautique 0.90 euros
     
4092 1974  République Mongole       0.08 euros
4093 1974  libération Estonie       0.08 euros
4095 1974  nouvel an 75       0.08 euros
4107 1974  I.S. Nikitine       0.08 euros
4108 1974  Hôtel des monnaies       0.10 euros
4118 1975  Rép. Karakalpakie 0.20 euros
     
4119/4bloc 1975   Michel-Ange (12v) 7.50 euros
     
4126 1975  le mètre 0.30 euros
     
4127 1975  spartakiades 0.20 euros
     
4128 1975  libération Hongrie 0.15 euros
     
4129 1975  libérat° Tchécoslov. 0.15 euros
     
4133 1975  U.R.S.S./France 0.20 euros
     
4134 1975  tableau Lénine 0.30 euros
     
4135 1975  Communications 75 0.20 euros
     
4137/42 1975  anniv. Victoire 1.00 euros
     
4143 1975  Sozphilex 75 0.20 euros
     
4144 1975  coop. spatiale USA 0.70 euros
     
4150 1975  irrigation 0.20 euros
     
4151 1975  U.R.S.S./Pologne 0.20 euros
     
4152 1975  espace 0.20 euros
     
4153 1975  Y.M. Sverdlov 0.20 euros
     
4154 1975  flore 0.20 euros
     
4156 1975  festival film 0.20 euros
  0.08 euros
4161/6 1975  faune marine 2.00 euros
     
4167/72 1975  tableaux 2.50 euros
     
4173 1975  sécurité en Europe 0.75 euros
     
4175 1975  Tchurlenis 0.20 euros
  0.10 euros
4182 1975  Abou Nasr Al-Farbi 0.20 euros
  0.08 euros
4183 1975  libération Corée 0.20 euros
     
4184 1975  anniv. Vietnam 0.20 euros
     
4185 1975  astronautique 0.30 euros
     
4186 1975  poète S.A. Essenine 0.20 euros
     
4187 1975  standardisation 0.15 euros
     
4188 1975  faune astrakan 0.20 euros
     
4190 1975  expo jeunesse 0.20 euros
     
4191 1975  année de la femme 0.20 euros
     
4192 1975  Rép. yougoslave 0.20 euros
     
4193 1975  1ère édition oeuvre 0.15 euros
     
4195 1975  A.W. Lounatcharsky 0.15 euros
     
4197/9 1975  révolution d octobre 0.50 euros
     
4200 1975  tableau/Décabristes 0.20 euros
     
4201 1975  nouvel an 76 0.15 euros
     
4202/7 1975  tableaux Vasiliev 2.00 euros
     
4208 1975  astronautique 0.30 euros
     
4215 1975  A.L. Mints 0.15 euros
     
4221 1976  Wilhelm Pieck (RDA) 0.30 euros
     
4222 1976  Saltikov-Chedrine 0.15 euros
     
4223 1976  congrès du Parti 0.15 euros
     
4224 1976  Parti ukrainien 0.15 euros
     
4225/9 1976  J.O. Innsbruck 1.40 euros
     
4230 1976  maréchal Vorochilov 0.15 euros
     
4232 1976  tableau Lénine 0.20 euros
     
4233 1976  recherche nucléaire 0.15 euros
     
4234 1976  anniv. Bolchoï 0.30 euros
     
4235/9 1976  tableaux 1.70 euros
     
4240/3 1976  astronautique 0.90 euros
     
4244 1976  I.A. Djavakhichvili 0.15 euros
  0.08 euros
4245 1976  poète S.Vourgoun 0.20 euros
  0.08 euros
4246 1976  arts amateurs 0.15 euros
     
4247 1976  anniv. FIP 0.20 euros
     
4248 1976  Dniepropetrovsk 0.15 euros
     
4249 1976  N.N. Bourdenko 0.15 euros
  0.08 euros
4256/60 1976  J.O. Montréal 1.20 euros
     
4261 1976  train 0.30 euros
     
4262 1976  L.M. Mikhailovna 0.15 euros
  0.08 euros
4263 1976  L.E. Recabarren 0.15 euros
     
4264/8 1976  tableaux 1.50 euros
     
4269 1976  S.S. Namietkine 0.15 euros
     
4279 1976  appel de Sockholm 0.15 euros
  0.08 euros
4280 1976  résistants 0.15 euros
  0.08 euros
4281 1976  U.R.S.S. & Inde 0.15 euros
     
4283 1976  anniv. UNESCO 0.50 euros
  0.15 euros
4284/8 1976  Congrès Parti 0.60 euros
     
4294 1976  Chostakovitch 0.30 euros
     
4295 1976  maréchal Joukov 0.15 euros
     
4296 1976  maréchal Rokossovski 0.15 euros
     
4297 1976  académicien V.J. Dal 0.15 euros
     
4303/5 1976  Révolution d Octobre 0.45 euros
     
4306 1976  vétérinaire Novinski 0.15 euros
     
4307 1976  Institut médical 0.20 euros
  0.08 euros
4308/12 1976  histoire aviation 1.40 euros
     
4337 1976  astronautique 0.30 euros
     
4339/41 1976  préolympiques Moscou 1.90 euros
     
4342 1977  sté assistance armée 0.15 euros
  0.08 euros
4343 1977  S.P. Korolev       0.08 euros
4344 1977  forces pacifiques       0.08 euros
4345 1977  explorateur Sedov       0.08 euros
4346 1977  journal Izvestia       0.08 euros
4347 1977  navigation       0.08 euros
4348 1977  congrès syndicats 0.15 euros
  0.08 euros
4349 1977  L.A. Govorov       0.08 euros
4350 1977  marine de guerre 0.20 euros
  0.08 euros
4351 1977  Jeanne Labourbe 0.15 euros
  0.08 euros
4352 1977  échecs       0.15 euros
4353 1977  cosmonautes       0.10 euros
4354 1977  A.S. Novikov       0.08 euros
4355/60 1977  tableaux       0.70 euros
4361 1977  tableau Lénine       0.08 euros
4362 1977  électrotechnique       0.08 euros
4363 1977  cosmonaute       0.08 euros
4364 1977  N.I. Vasilov       0.08 euros
4365 1977  F.E. Dzierjinsky 0.15 euros
  0.08 euros
4366/70 1977  fleurs       0.50 euros
4371 1977  astronautique 0.30 euros
  0.08 euros
4372/4 1977  maréchaux 0.50 euros
  0.25 euros
4375 1977  festival film       0.08 euros
4393 1977  expo. philatélique 0.15 euros
  0.08 euros
4394 1977  ville de Stavropoles       0.08 euros
4395/9 1977  sports 3.50 euros
     
4404/9 1977  astronautique 2.20 euros
  0.70 euros
4410/5 1977  courants       0.45 euros
4416 1977  nouvel an 78       0.08 euros
4417/22 1977  art russe ancien 1.50 euros
     
4423/6 1977  Révolution d octobre       0.30 euros
4427/8 1977  nouvelle Constitutio       0.15 euros
4429/33 1977  services postaux 0.75 euros
  0.40 euros
4434/5 1977  courants       0.15 euros
4436 1977  République d Ukraine       0.08 euros
4437 1977  indépendance Inde 0.30 euros
  0.10 euros
4453 1978  jeunesse communiste 0.15 euros
     
4454 1978  congrès résistants 0.20 euros
     
4455/7 1978  armée soviétique 0.50 euros
     
4458/62 1978  tableaux 1.50 euros
     
4463/5 1978  astronautique 1.40 euros
     
4471 1978  astronautique 0.20 euros
     
4472 1978  congrès syndicats 0.15 euros
  0.08 euros
4473/7 1978  trains 1.70 euros
     
4478 1978  festival jeunesse 0.15 euros
     
4484 1978  anniv. I.M.C.O. 0.15 euros
     
4485/6 1978  astronautique 0.90 euros
     
4487/90 1978  astronautique 1.00 euros
     
4491/2 1978  jeunesse communiste 0.30 euros
     
4493 1978  Maréchal Sakharov 0.15 euros
     
4494/6 1978  astronautique 1.40 euros
     
4497 1978  Tchernichevski 0.15 euros
     
4503 1978  W. Harvey 0.15 euros
     
4504 1978  gazoduc Orenbourg 0.20 euros
     
4518/22 1978  tableaux 1.40 euros
     
4523 1978  expo. philatélique 0.20 euros
     
4524/6 1978  astronautique 1.50 euros
     
4527 1978  L. Tolstoï 1.00 euros
  0.45 euros
4528 1978  protection nature 0.20 euros
     
4529 1978  télécommunications 0.15 euros
     
4530 1978  jeunesse communiste 0.75 euros
     
4531 1978  exploit marin russe 0.15 euros
  0.08 euros
4533 1978  liaison ferry-boat 0.15 euros
     
4539 1978  révolution d octobre 0.15 euros
     
4545/8 1978  art russe ancien 1.20 euros
     
4549/52 1978  tourisme 11.00 euros
     
4553 1978  institut P.A. Herzen 0.15 euros
     
4554/8 1978  histoire des postes 1.20 euros
     
4565 1978  nouvel an 79 0.20 euros
     
4566 1978  astronautique 0.30 euros
     
4567/70 1978  tourisme 10.00 euros
     
4571 1979  révolution cubaine 0.15 euros
  0.08 euros
4572 1979  républ. Bielorussie 0.15 euros
  0.08 euros
4573 1979  Ukraine & Russie 0.15 euros
  0.10 euros
4574 1979  université Vilnius 0.15 euros
  0.08 euros
4575 1979  philaserdica-79 0.50 euros
  0.08 euros
4576 1979  radioamateurs 0.30 euros
  0.08 euros
4582 1979  A. Einstein 0.30 euros
  0.08 euros
4583 1979  astronautique 0.30 euros
  0.08 euros
4584 1979  congrès vétérinaire 0.15 euros
  0.08 euros
4590 1979  république Hongrie 0.15 euros
  0.08 euros
4591 1979  astronautique 0.50 euros
  0.08 euros
4592 1979  paix et progrès 0.30 euros
  0.08 euros
4593/4 1979  astronautique 0.90 euros
  0.25 euros
4595 1979  ville Magnitogorsk 0.15 euros
  0.08 euros
4596 1979  année de l enfant 0.15 euros
  0.08 euros
4597/601 1979  artisanat 0.75 euros
     
4602 1979  astronautique 0.20 euros
     
4603 1979  métro de Tachkent 0.20 euros
  0.08 euros
4609 1979  anniv. COMECON 0.50 euros
  0.10 euros
4610 1979  cinéma 0.50 euros
  0.10 euros
4611 1979  expo. cinéma 0.15 euros
  0.08 euros
4612/6 1979  tableaux : fleurs 1.50 euros
     
4621 1979  J. Mac Lean 0.15 euros
  0.08 euros
4622/5 1979  dessins d enfants 0.70 euros
     
4626 1979  cirque 0.15 euros
  0.08 euros
4627/31 1979  oiseaux 1.40 euros
     
4632/3 1979  astronautique 0.60 euros
  0.25 euros
4634 1979  anniv. R.D.A. 0.25 euros
  0.08 euros
4637 1979  radiocommunications 0.15 euros
  0.08 euros
4638 1979  révolution d octobre 0.15 euros
  0.08 euros
4639/43 1979  tableaux 0.90 euros
     
4644 1979  nouvel an 80       0.08 euros
4645 1979  radio-Moscou 0.75 euros
  0.25 euros
4646/8 1979  programme de paix 0.40 euros
  0.25 euros
4649/51 1979  sécurité routière 0.50 euros
  0.25 euros
4652/7 1979  bateaux 1.00 euros
     
4658 1980  république Mordovie 0.15 euros
     
4659/63 1980  J.O. Lake Placid 1.20 euros
     
4669 1980  N.I. Podvoisky 0.15 euros
     
4672/4 1980  tableaux 0.50 euros
     
4680 1980  Georg Ots 0.15 euros
     
4681/2 1980  tourisme 6.00 euros
     
4683 1980  Ordre de Lénine 0.15 euros
     
4684/6 1980  anniv. victoire 0.30 euros
     
4687 1980  républ. Azerbaïdjan 0.15 euros
     
4694 1980  anniv. 1er Soviet 0.15 euros
     
4695/700 1980  avions :hélicoptères 1.80 euros
     
4701 1980  traité de Varsovie 0.75 euros
     
4703/5 1980  astronautique 1.40 euros
     
4706/10 1980  faune 1.40 euros
     
4711 1980  république Tartarie 0.15 euros
     
4712 1980  école technique 0.15 euros
     
4713 1980  Hô Chi Minh 0.20 euros
     
4714/6 1980  républ. socialistes 0.45 euros
     
4717/9 1980  astronautique 1.80 euros
     
4720 1980  républ. Kazakhstan 0.15 euros
     
4721 1980  Avicenne 0.15 euros
     
4722 1980  tableau 0.90 euros
     
4723/6 1980  voitures de course 1.40 euros
     
4727 1980  bataille de Kulikovo 0.15 euros
     
4728 1980  ville de Tartou 0.15 euros
     
4729 1980  astronautique 0.30 euros
     
4730/2 1980  cosmonautes 1.20 euros
     
4733/5 1980  astronautique 1.20 euros
     
4736/7 1980  tableaux 0.40 euros
     
4738 1980  Maréchal Vassilevski 0.15 euros
     
4739 1980  D. Gouramichvili 0.15 euros
     
4740 1980  révolution d octobre 0.15 euros
     
4741 1980  A.F. Ioffé 0.15 euros
     
4747 1980  A.A. Blok 0.15 euros
     
4750/5 1980  bateaux 1.25 euros
     
4757 1980  institut médical 0.15 euros
     
4758 1980  nouvel an 1981 0.20 euros
     
4759 1980  électrification 0.15 euros
     
4760 1980  A.N. Nesmeyanov 0.15 euros
     
4764 1980  C.K. Timochenko 0.15 euros
     
4765 1980  Brejnev en Inde 0.20 euros
     
4766/8 1981  antarctique 0.75 euros
     
4769 1981  république Daghestan 0.20 euros
     
4773 1981  congrès PC ukrainien 0.20 euros
     
4774 1981  M.V. Keldych 0.20 euros
     
4775/80 1981  industries 0.90 euros
     
4781 1981  république Géorgie 0.20 euros
     
4782 1981  ligne maritime 0.50 euros
     
4783 1981  république Abkhasie 0.20 euros
     
4784 1981  institut communicat° 0.20 euros
     
4785 1981  radioamateurs 0.20 euros
     
4786/7 1981  astronautique 0.75 euros
     
4788 1981  astronautique 0.30 euros
     
4789/91 1981  astronautique 1.20 euros
     
4792 1981  V. Béring 0.25 euros
     
4793/5 1981  astronautique 1.40 euros
     
4796 1981  astronautique 1.00 euros
     
4797 1981  S. Prokofiev 0.15 euros
     
4798/801 1981  tableaux 1.20 euros
     
4802/6 1981  fleurs 1.70 euros
     
4807 1981  soudure électrique 0.15 euros
     
4808 1981  congrès architectes 0.50 euros
     
4809 1981  république d Adjarie 0.15 euros
     
4810 1981  Wipa 1981 0.50 euros
     
4811 1981  L. Longo 0.15 euros
     
4812 1981  M. Giandjevi 0.15 euros
     
4813/5 1981  astronautique 1.20 euros
     
4816/20 1981  sports 1.70 euros
     
4821 1981  révolut° en Mongolie 0.15 euros
     
4822 1981  festival cinéma 0.50 euros
     
4823/6 1981  bateaux 1.50 euros
     
4828/33 1981  résolutions du Parti 0.90 euros
     
4834 1981  I.N. Oulianov 0.15 euros
     
4835 1981  théâtre de Leningrad 0.15 euros
     
4836 1981  A.M. Guerassimov 0.15 euros
     
4837 1981  académie de science 0.15 euros
     
4843 1981  république des Komis 0.15 euros
     
4844 1981  communications 81 0.15 euros
     
4845 1981  république Kabardins 0.15 euros
     
4846 1981  vétérans de guerre 0.15 euros
     
4847/52 1981  voiliers 2.30 euros
     
4853 1981  ralliementKazakhstan 0.15 euros
     
4854 1981  M.A. Lavrentiev 0.15 euros
     
4855 1981  révolution d octobre 0.15 euros
     
4856 1981  télécommunications 0.15 euros
     
4857/8 1981  astronautique 0.50 euros
     
4859 1981  S. Merkourov 0.15 euros
     
4860/4 1981  tableaux 1.50 euros
     
4865 1981  nouvel an 1982 0.15 euros
     
4866/71 1981  transports 2.00 euros
     
4872 1982  S.P. Korolev 0.15 euros
     
4873 1982  ville de Kiev 0.30 euros
     
4874 1982  Tchétchèno-Ingoutchi 0.15 euros
     
4875 1982  république Iakoutie 0.15 euros
     
4876 1982  N. Hikmet 0.15 euros
     
4877 1982  I. Chichkine 0.25 euros
     
4878 1982  fédération syndicale 0.40 euros
     
4879 1982  syndicats ouvriers 0.15 euros
     
4880 1982  tableau 1.00 euros
     
4884 1982  Tito 0.15 euros
     
4885 1982  université de Tartu 0.15 euros
     
4886 1982  congrès cardiologues 0.40 euros
     
4887/91 1982  flore 1.70 euros
     
4892 1982  astronautique 0.30 euros
     
4893/5 1982  tableaux 0.50 euros
     
4896 1982  K.I. Tchoukovski 0.15 euros
     
4897 1982  astronautique 0.20 euros
  0.10 euros
4898 1982  B.P. Soloviev-Sedoï 0.15 euros
     
4899 1982  G. Dimitrov 0.15 euros
     
4900 1982  courant : monument 1.50 euros
     
4901 1982  courant monument(gr) 1.50 euros
     
4902 1982  jeunesse communiste 0.15 euros
     
4903 1982  journal Pravda 0.20 euros
     
4904 1982  ONU : environnement 0.15 euros
  0.08 euros
4905 1982  pionniers léninistes 0.20 euros
     
4906 1982  conférence U.I.T. 0.50 euros
     
4907/11 1982  trains 2.00 euros
     
4912 1982  football 0.60 euros
     
4913/8 1982  oiseaux 2.00 euros
     
4919 1982  Komsomolsk-sur-Amour 0.15 euros
     
4920 1982  tableau 0.40 euros
     
4921 1982  Unispace 82 0.50 euros
     
4922/4 1982  astronautique 1.50 euros
     
4925/9 1982  peinture sur faïence 2.00 euros
     
4930 1982  centenaire téléphone 0.15 euros
     
4931 1982  télégraphe 0.15 euros
     
4932 1982  sport : gymnastique 0.40 euros
     
4938 1982  G. Garibaldi 0.15 euros
  0.08 euros
4939 1982  énergie atomique 0.50 euros
     
4940 1982  échecs 0.25 euros
     
4941 1982  échecs 0.25 euros
     
4942 1982  B.M.Chapochnikov 0.15 euros
     
4943 1982  congrès africain 0.15 euros
     
4944 1982  S.P. Botkine 0.15 euros
     
4945/9 1982  bateaux 2.40 euros
     
4950 1982  échecs surchargé 0.30 euros
     
4951 1982  révolution d octobre 0.15 euros
     
4952/7 1982  fondation U.R.S.S. 1.50 euros
  0.45 euros
4958 1982  expo. Moscou surch. 0.50 euros
     
4959/63 1982  tableaux italiens 3.50 euros
     
4964 1982  nouvel an 1983 0.15 euros
  0.08 euros
4965 1982  courant transports       0.08 euros
4966/70 1982  phares (I) 0.90 euros
     
4971 1983  congrèsParti ouvrier 0.15 euros
     
4972 1983  sculpteur P.Tolstoï 0.15 euros
     
4973 1983  anniv. Armée rouge 0.15 euros
     
4974/8 1983  avions : planeurs 2.30 euros
     
4979 1983  B.N. Petrov 0.15 euros
     
4980 1983  ville de Tachkent 0.15 euros
     
4982 1983  cosmonautes 0.40 euros
     
4983 1983  A.V. Alexandrov 0.20 euros
     
4984/8 1983  tableaux 3.50 euros
     
4989/90 1983  astronautique 0.75 euros
     
4991 1983  Karl Marx 0.15 euros
     
4992 1983  Rostov-sur-le-Don 0.15 euros
     
4993 1983  Rép. de Bouriatie 0.15 euros
     
4994 1983  opéra Kirov 0.20 euros
     
4995 1983  sports techniques 0.15 euros
     
4997 1983  courant transports 0.15 euros
     
4998 1983  usine tracteurs 0.15 euros
     
4999 1983  Simon Bolivar 0.15 euros
     
5000 1983  ville de Sébastopol 0.15 euros
     
5001/5 1983  fleurs 2.00 euros
     
5006 1983  vol spatial féminin 0.30 euros
     
5007 1983  P.N. Pospelov 0.15 euros
     
5008 1983  rhumatologie 0.15 euros
     
5009 1983  cinéma 0.50 euros
     
5010/4 1983  bateaux 1.60 euros
     
5016 1983  aérostat 0.75 euros
     
5017/21 1983  poissons 2.50 euros
     
5022 1983  Sozphilex 83 0.15 euros
     
5023 1983  journée Namibie 0.15 euros
     
5024 1983  peuple palestinien 0.15 euros
     
5025 1983  radiotélégraphie 0.15 euros
     
5026 1983  communication 0.30 euros
     
5027 1983  Mahomet Al Khorezmi 0.15 euros
     
5028 1983  maréchal A.I. Egorov 0.15 euros
     
5029 1983  Traité de St-Georges 0.15 euros
     
5030/4 1983  phares (II) 1.40 euros
     
5035/9 1983  tableaux 2.50 euros
     
5040 1983  usine 0.15 euros
     
5041/3 1983  alimentation 0.50 euros
     
5044 1983  révolution d octobre 0.15 euros
     
5045 1983  Ivan Fedorov 0.15 euros
     
5046 1983  gazoduc 0.15 euros
     
5047 1983  A.V. Sidorenko 0.15 euros
     
5049 1983  poète Makhtoumkouli 0.15 euros
     
5055 1983  D. Soukhe-Bator 0.15 euros
     
5056 1983  médecine/Paix 0.15 euros
     
5057 1983  nouvel an 84 0.15 euros
     
5058/62 1983  édifices de Moscou 2.00 euros
     
5063 1984  Radio-Moscou 0.15 euros
     
5065 1984  sport : patinage 0.15 euros
     
5066/70 1984  chars 2ème guerre 1.20 euros
     
5071/4 1984  J.O. Sarajevo 1.80 euros
     
5075/9 1984  faune 1.00 euros
     
5081/5 1984  tableaux 3.50 euros
     
5086 1984  S.V. Illyouchine 0.15 euros
     
5087 1984  A.S. Bubnov 0.15 euros
     
5088/90 1984  astronautique 1.50 euros
     
5091 1984  astronautique 0.25 euros
     
5092/4 1984  expédition arctique 2.00 euros
     
5100/2 1984  défense de la Paix 0.50 euros
     
5105 1984  football 0.50 euros
     
5110/4 1984  phares (III) 0.75 euros
     
5115 1984  astronautique 0.40 euros
     
5116 1984  jeunesse communiste 0.15 euros
     
5117 1984  bateau 0.25 euros
     
5122/5 1984  courants 23.00 euros
     
5125a 1991  globe terrestre 3.70 euros
     
5139/43 1984  sports 1.30 euros
     
5145/6 1984  échecs 1.00 euros
     
5151/3 1984  astronautique 1.50 euros
     
5156/60 1984  anniv. Républiques 0.90 euros
     
5161 1984  révolution d octobre 0.15 euros
     
5164/8 1984  tableaux 3.70 euros
     
5170 1984  nouvel an 1985 0.15 euros
     
5171/5 1984  véhicules pompiers 1.80 euros
     
5178 1985  1ère révolution 0.20 euros
     
5191/4 1985  expo 85 1.70 euros
     
5198/202 1985  festival jeunesse 1.80 euros
     
5203/7 1985  victoire sur fascism 0.75 euros
     
5210 1985  Tchécoslovaquie 0.15 euros
     
5214/6 1985  M. Cholokhov 0.60 euros
     
5218/25 1985  trains 2.50 euros
     
5227 1985  astronautique 0.40 euros
     
5232/6 1985  flore médicinale 2.00 euros
     
5238 1985  conférence Potsdam 0.30 euros
     
5239 1985  conférence Helsinki 0.75 euros
     
5240/4 1985  faune 1.80 euros
     
5248 1985  Vietnam 0.15 euros
     
5249 1985  échecs 0.30 euros
     
5250 1985  ville de Briansk 0.15 euros
     
5252 1985  chant armée Igor 0.25 euros
     
5253 1985  S.V. Gerassimov 0.15 euros
     
5254 1985  révolution d octobre 0.15 euros
     
5262/6 1985  pompiers 2.00 euros
     
5275/9 1986  fleurs 1.40 euros
     
5280 1986  courant monument 1.50 euros
     
5281 1986  ville de Voronej 0.15 euros
     
5284 1986  astronautique 0.40 euros
     
5285/9 1986  papillons 1.40 euros
     
5290 1986  expo 86 : astronaut. 0.50 euros
     
5291 1986  S.M. Kirov 0.15 euros
     
5292/4 1986  astronautique 0.70 euros
     
5295 1986  sport : hockey/glace 0.40 euros
     
5296/7 1986  Ernst Th„lmann 0.70 euros
     
5298/300 1986  Lénine 0.50 euros
     
5301 1986  pour la Paix 0.30 euros
     
5302 1986  ville de Tambov 0.15 euros
     
5303 1986  sport : cyclisme 0.30 euros
     
5304/8 1986  champignons       0.60 euros
5309 1986  biosphère 0.30 euros
     
5310 1986  spartakiades 0.30 euros
     
5311 1986  ville de Kouibychev 0.15 euros
     
5313/5 1986  football 0.75 euros
     
5316/20 1986  tableaux 1.80 euros
     
5321 1986  ville de Irkoutsk 0.15 euros
     
5322 1986  jeux sportifs 0.30 euros
     
5322a 1986  jeux sportifs 0.30 euros
  0.15 euros
5323/6 1986  programme UNESCO 1.50 euros
     
5327 1986  ville de Tioumen 0.15 euros
     
5329 1986  sport : basket-ball 0.40 euros
     
5335/9 1986  sport : alpinisme 1.40 euros
     
5340 1986  ville Tchéliabinsk 0.15 euros
     
5342 1986  ville de Siauliai 0.15 euros
     
5343 1986  révolution d octobre 0.30 euros
     
5352 1986  G.K. Ordjonikidze 0.15 euros
     
5357/61 1986  avions 1.70 euros
     
5375 1987  syndicats travail 0.15 euros
     
5376/80 1987  papillons 1.50 euros
     
5381 1987  K. Miesnieck 0.15 euros
     
5382 1987  S. Shimkus 0.15 euros
     
5383/6 1987  sport : alpinisme 1.50 euros
     
5387 1987  V.I. Chapaev 0.15 euros
     
5388 1987  jeunesse communiste 0.15 euros
     
5389 1987  H. Heller 0.20 euros
     
5395/7 1987  cosmonautique 0.80 euros
     
5398 1987  anniv. E.S.C.A.P. 0.30 euros
     
5399/400 1987  Lénine tableaux 0.30 euros
     
5401 1987  sport : gymnastique 0.30 euros
     
5402 1987  sport : cyclisme 0.30 euros
     
5403/5 1987  faune 1.00 euros
     
5406/8 1987  bateaux 1.20 euros
     
5409/13 1987  tableaux 2.50 euros
     
5414 1987  ville de Togliatti 0.15 euros
     
5415 1987  A. S. Pouchkine 0.20 euros
     
5416 1987  S.A. Kovpak 0.15 euros
     
5417 1987  femmes pour la Paix 0.30 euros
     
5418 1987  ville de Tobolsk 0.15 euros
     
5419/20 1987  Mozambique-U.R.S.S. 0.30 euros
     
5428 1987  festival du film 0.30 euros
     
5429/31 1987  cosmonautique 1.00 euros
     
5432 1987  énergie atomique 0.60 euros
     
5433/7 1987  histoire de la poste 2.00 euros
     
5438/42 1987  Révolution d Octobre 0.80 euros
     
5443 1987  P.P. Postyshev 0.15 euros
     
5444 1987  anniv. Moscou 0.15 euros
     
5445/7 1987  scientifiques 0.50 euros
     
5449/53 1987  tableaux 2.00 euros
     
5454 1987  John Reed 0.25 euros
     
5455 1987  S. Ya Marshak 0.15 euros
     
5457 1987  Indira Gandhi 0.20 euros
     
5458 1987  V.N. Podbelsky 0.15 euros
     
5459 1987  N.I. Vavilov 0.15 euros
     
5460/2 1987  science en U.R.S.S. 0.90 euros
     
5463 1987  nouvel an 1988 0.15 euros
     
5465 1987  supression nucléaire 0.30 euros
     
5471 1987  anniv. O.S.N.A.A. 0.25 euros
     
5472/3 1988  anniv. timbre 0.50 euros
     
5474/8 1988  J.O. Calgary 2.40 euros
     
5479 1988  anniv. O.M.S. 1.00 euros
     
5480 1988  lord Byron 0.40 euros
     
5481 1988  traité USA/URSS 0.60 euros
     
5482 1988  G.I. Lomov-Oppokov 0.15 euros
     
5483/7 1988  dessins animés 0.90 euros
     
5488 1988  Bontch-Brouyevitch 0.25 euros
     
5489 1988  croix-rouge 0.40 euros
     
5490 1988  sport : patinage 0.40 euros
     
5491 1988  A.S. Makarenko 0.25 euros
     
5492 1988  Franzisk Skorina 0.15 euros
     
5493 1988  1er mai 0.15 euros
     
5494 1988  V.E. Kingisepp 0.15 euros
     
5495 1988  sport athlétisme 0.40 euros
     
5497 1988  traité avec Finlande 0.40 euros
     
5498 1988  astronautique 0.40 euros
     
5499 1988  Victoire tableau 0.15 euros
     
5500 1988  ville de Sotchi 0.15 euros
     
5501/4 1988  Lénine 0.75 euros
     
5505 1988  I.A. Akoulov 0.15 euros
     
5506 1988  expo 88 0.50 euros
     
5507 1988  Karl Marx 0.15 euros
     
5508/9 1988  Perestroïka 0.30 euros
     
5510 1988  N.M. Chvernik 0.15 euros
     
5511/5 1988  chiens de chasse 2.50 euros
     
5516 1988  sommet USA/URSS 0.15 euros
     
5517 1988  V.V. Kouibychev 0.15 euros
     
5519 1988  expédition Arctique 1.20 euros
     
5520 1988  pour la Paix 0.15 euros
     
5521/2 1988  conférence P.C.U.S. 0.30 euros
     
5523/7 1988  J.O. Séoul 2.20 euros
     
5534 1988  jeunesse communiste 0.15 euros
     
5535 1988  Nelson Mandela 0.40 euros
     
5536/40 1988  tableaux de chevaux 2.00 euros
  0.80 euros
5542 1988  P.L. Voykov 0.15 euros
     
5543/5 1988  tableaux 2.20 euros
     
5549 1988  E.I. Kviring 0.15 euros
     
5550/4 1988  épopées russes (I) 1.40 euros
     
5555 1988  Révolution d Octobre 0.20 euros
     
5558/62 1988  faune 3.20 euros
     
5564 1988  D.F. Ustinov 0.15 euros
     
5567 1988  cosmonautique 0.50 euros
     
5568 1988  droits de l homme 0.25 euros
     
5569 1988  nouvel an 89 0.15 euros
     
5570/2 1988  dessins d enfants 0.80 euros
     
5573/5 1988  sinistrés Arménie 4.50 euros
     
5577 1988  M.I. Latsis 0.15 euros
     
5578/89 1988  courants 9.00 euros
     
5590/4 1988  fontaines 3.00 euros
     
5595/7 1988  conférence du Parti 0.50 euros
     
5597A 1989  astronautique 0.50 euros
     
5603/6 1989  samovars russes 1.50 euros
     
5610/3 1989  fleurs : lys 1.50 euros
     
5614/8 1989  faune 3.50 euros
     
5619 1989  journée victoire 0.15 euros
     
5622/4 1989  Lénine 0.50 euros
     
5627/30 1989  faune : abeilles 1.50 euros
     
5632/4 1989  dessins d enfants 0.60 euros
     
5637/9 1989  l Europe 1.00 euros
     
5641/3 1989  canards et oies 1.00 euros
     
5646/8 1989  révolution française 1.20 euros
     
5651/5 1989  épopées russes (II) 1.50 euros
     
5660/4 1989  cirque 0.80 euros
     
5666 1989  révolution d octobre 0.15 euros
     
5669/72 1989  instruments musique 1.00 euros
     
5678/82 1989  tableaux 2.80 euros
     
5684/8 1989  oeuvres J.F. Cooper 2.80 euros
     
5689/93 1989  monuments historique 2.00 euros
     
5695/8 1989  World Stamp Expo 89 3.30 euros
  1.00 euros
5705/7 1990  protection nature 1.00 euros
     
5723 1990  PC vietnamien 0.15 euros
     
5724 1990  Hô Chi Minh 0.30 euros
     
5725/7 1990  oiseaux rapaces 1.80 euros
     
5728/32 1990  anniv. 1er timbre 3.20 euros
     
5733 1990  anniv. U.I.T. 0.50 euros
     
5734 1990  1er mai 0.15 euros
     
5735 1990  victoire 0.15 euros
     
5736 1990  cosmonautique 0.50 euros
     
5737/9 1990  Lénine 0.50 euros
     
5740 1990  Léniniana 90 0.15 euros
     
5741 1990  Tchaïkovski 0.50 euros
     
5742/4 1990  oiseaux 2.00 euros
  0.70 euros
5751/5 1990  football 2.40 euros
  0.80 euros
5757 1990  sport : tir 0.40 euros
     
5760 1990  jeux sportifs 0.25 euros
     
5761/3feui 1990  canards feuille 5.00 euros
     
5764/6 1990  faune : volatiles 0.80 euros
     
5767/9 1990  dessins d enfants 0.60 euros
     
5770/7 1990  monuments historique 3.00 euros
     
5778/9 1990  amitié Inde/URSS 0.70 euros
     
5780/4 1990  faune fossile 1.00 euros
  0.50 euros
5785 1990  semaine de la lettre 0.15 euros
     
5786 1990  trafic routier 0.15 euros
     
5787/90 1990  instruments musique 1.00 euros
  0.30 euros
5791/4 1990  mammifère marin 2.80 euros
  0.80 euros
5795 1990  Révolution d Octobre 0.15 euros
     
5796/8 1990  écrivains russes 1.00 euros
     
5799/803 1990  sous-marins 2.00 euros
  0.60 euros
5804/8 1990  agents secrets 0.90 euros
     
5809 1990  Arménie 90 0.20 euros
     
5814feuill 1990  nouvel an feuille 1.50 euros
     
5815/6 1990  tableaux 0.40 euros
     
5818/22 1991  faune marine       0.40 euros
5823 1991  échecs : Paul Kéres 0.15 euros
     
5824 1991  Tchernobyl 0.15 euros
     
5825/8 1991  tableaux 0.40 euros
     
5829 1991  oiseau 0.25 euros
     
5833/5 1991  monuments historique 0.50 euros
     
5840/2 1991  découverte Amérique 0.90 euros
     
5843 1991  anniv. ESCAP 0.15 euros
     
5844/7 1991  espace/Gagarine 1.00 euros
     
5849 1991  Lénine tableau 0.15 euros
     
5850 1991  S.S. Prokofiev 0.15 euros
     
5851/5 1991  orchidées 0.70 euros
  0.40 euros
5856/8 1991  Prix Nobel 0.50 euros
     
5861/2 1991  tableaux 0.30 euros
     
5863/7 1991  culture russe 0.80 euros
  0.50 euros
5868 1991  courant 2.00 euros
     
5870/2 1991  faune : canards 0.40 euros
  0.25 euros
5873 1991  pour la santé 0.25 euros
     
5874/5 1991  expédition/voiliers 0.50 euros
     
5876 1991  Ukraine 0.25 euros
     
5877/81 1991  dirigeables 1.00 euros
  0.50 euros
5882 1991  cloche et clochers 0.25 euros
     
5883 1991  lettre écrite 0.15 euros
     
5884/6 1991  J.O. Barcelone 0.50 euros
  0.30 euros
5884/6feui 1991  J.O. Barcelone feuil 6.40 euros
     
5887 1991  espace 0.20 euros
     
5888/902 1991  fêtes populaires 2.40 euros
  1.20 euros
5903/5 1991  victimes du putsch 0.30 euros
     
5906 1991  élection Eltsine 0.15 euros
     
5907/9 1991  instruments musique 0.30 euros
     
5910 1991  nouvel an 92 0.15 euros
     
5911/4 1991  savants russes 0.40 euros
     
AN71 0  année 1971(109t+6BF) 36.50 euros
  22.00 euros
AN72 0  année 1972(102t+9BF) 54.00 euros
  25.00 euros
AN73 0  an 1973(102t+7BF+3mf 43.00 euros
  22.00 euros
AN74 0  année 1974 (109t+8BF       22.00 euros
AN75 0  année 1975 (107t+7BF       18.50 euros
AN76 0  année 1976(121t+10BF 60.00 euros
  25.00 euros
AN77 0  année 1977 (116t+8BF 60.00 euros
  22.00 euros
AN78 0  année 1978 (126t+9BF 61.00 euros
  22.00 euros
AN79 0  année 1979 (92t+8BF) 43.00 euros
  24.00 euros
AN80 0  année 1980 (108t+6BF 48.50 euros
  25.00 euros
AN81 0  année 1981 (106t+5BF 26.00 euros
     
AN82 0  année 1982 (99t+7BF) 26.00 euros
     
AN83 0  année 1983 (92t+9BF) 27.50 euros
  22.00 euros
AN84 0  année 1984 (115t+9BF 38.00 euros
  22.00 euros
AN85 0  année 1985 (93t+7BF) 24.50 euros
  19.50 euros
AN86 0  année 1986 (105t+4BF 22.50 euros
  19.50 euros
AN87 0  année 1987 (97t+8BF)       18.50 euros
AN88 0  année 1988 (126t+8BF       29.00 euros
AN90 0  année 1990 (113t+5BF 30.50 euros
  19.50 euros
AN91 0  année 1991 (104t+4BF 22.50 euros
     
BF37 1965  espace       2.00 euros
BF38 1965  anniv. Radio       2.00 euros
BF40 1965  sport : basket-ball       2.30 euros
BF41 1966  congrès du Parti 3.00 euros
     
BF43 1966  poète C. Roustaveli       1.30 euros
BF46 1967  Révolution d Octobre       1.00 euros
BF47 1967  Révolution d Octobre 5.00 euros
  1.20 euros
BF48 1967  Révolution d Octobre       2.00 euros
BF49 1968  anniv. Armée Rouge       1.90 euros
BF53 1969  espace       1.75 euros
BF55 1969  D.I. Mendeleïev       1.20 euros
BF56 1969  9° spartakiades 1.70 euros
  0.70 euros
BF57 1969  Révolution d Octobre 2.80 euros
  0.90 euros
BF58 1969  avion TU-144 3.00 euros
  1.30 euros
BF59 1969  espace       2.00 euros
BF61 1970  expo philatélique 3.00 euros
     
BF62 1970  Lénine 3.00 euros
  1.00 euros
BF63 1970  contre le fascisme 2.50 euros
  0.50 euros
BF64 1970  Révolution d Octobre 2.50 euros
  0.75 euros
BF73 1972  J.O. Sapporo 2.20 euros
     
BF74 1972  J.O. Sapporo surch. 8.00 euros
  3.00 euros
BF75 1972  anniv. V.I Lénine 2.00 euros
  0.70 euros
BF76 1972  J.O. Munich 2.00 euros
  0.70 euros
BF77 1972  tableau       0.90 euros
BF78 1972  anniv. U.R.S.S. 1.75 euros
  0.50 euros
BF79 1972  J.O. Munich surch. 4.00 euros
  1.90 euros
BF80 1972  tableau       0.75 euros
BF83 1973  sport Hockey/glace       0.70 euros
BF84/5 1973  espace       1.75 euros
BF87 1973  sport Universiades 2.00 euros
  0.75 euros
BF88 1973  espace 3.00 euros
  0.75 euros
BF89 1973  Lénine tableau 2.50 euros
  0.75 euros
BF91 1973  tableau Rembrandt       1.20 euros
BF93 1974  Lénine tableau 2.00 euros
  0.50 euros
BF94 1974  expo 74/environnemet       0.50 euros
BF95 1974  Pouchkine 2.00 euros
  0.50 euros
BF96 1974  congrès philatélie       5.00 euros
BF97 1974  anniv. UPU       7.00 euros
BF98 1974  tableau       0.50 euros
BF99 1974  sport/J.O.       1.00 euros
BF100 1975  Michel-Ange 3.00 euros
     
BF101 1975  anniv. victoire 7.00 euros
  3.00 euros
BF102 1975  expo Sozphilex 75 1.75 euros
  0.50 euros
BF103 1975  anniv. O.N.U. 2.00 euros
  0.70 euros
BF105 1975  expo 75/dauphin 2.50 euros
  0.75 euros
BF106 1975  F.A. Vasiliev 2.00 euros
  0.50 euros
BF107 1976  congrès Parti       0.50 euros
BF108 1976  J.O. Innsbruck 2.50 euros
  0.70 euros
BF109 1976  J.O. Innsbruck surch 9.00 euros
  5.00 euros
BF110 1976  espace Gagarine       6.50 euros
BF111 1976  V.A. Tropinin 1.75 euros
  0.50 euros
BF112 1976  J.O. Montréal       0.75 euros
BF113 1976  P.A. Fedotov 1.75 euros
  0.50 euros
BF114 1976  J.O. Montréal surch. 8.00 euros
     
BF117 1977  Rubens tableau 2.00 euros
  0.50 euros
BF118 1977  tableau Giorgione 2.00 euros
  0.50 euros
BF121 1977  espace       6.00 euros
BF122 1977  Révolution d Octobre       0.40 euros
BF123/4 1977  Constitution       1.50 euros
BF125 1978  tableau 1.75 euros
  0.50 euros
BF126 1978  sport : aviron       3.50 euros
BF127 1978  Lénine       0.50 euros
BF128 1978  espace       0.70 euros
BF129 1978  peintre Vodkine 1.50 euros
  0.50 euros
BF130 1978  tableau Véronèse       0.70 euros
BF131 1978  sport : voile       3.30 euros
BF133 1978  Pravda 1.00 euros
  0.35 euros
BF134 1979  terres vierges 1.75 euros
  0.50 euros
BF135 1979  sport : gymnastique       2.50 euros
BF136 1979  sport : Hockey/glace       0.70 euros
BF137 1979  Lénine 1.25 euros
  0.40 euros
BF138 1979  Hockey/glace surch. 5.00 euros
  1.90 euros
BF139 1979  plan quinquennal 1.00 euros
  0.40 euros
BF140 1979  société philatélique 1.50 euros
  0.50 euros
BF142 1980  J.O. Lake Placid       0.75 euros
BF146 1980  Lénine       0.40 euros
BF149 1981  Lénine       0.75 euros
BF150 1981  espace Gagarine 7.00 euros
  3.30 euros
BF151 1981  Picasso 7.00 euros
  2.50 euros
BF153 1982  sport spartakiades 1.75 euros
     
BF154 1982  Lénine 1.50 euros
  0.60 euros
BF155 1982  espace 1.70 euros
  0.75 euros
BF156 1982 photoespace 2.00 euros
  0.70 euros
BF157 1982  Lénine 1.50 euros
     
BF158 1982  tableau Melzi 5.00 euros
     
BF159 1982  conquête Everest 2.50 euros
  0.75 euros
BF160 1983  compagnie aérienne 1.50 euros
     
BF163 1983 photoespace/satellite 1.50 euros
  0.50 euros
BF164 1983  Lénine 1.70 euros
  0.70 euros
BF165 1983  Sozphilex 83       0.75 euros
BF166 1983  1er timbre russe       0.50 euros
BF167 1983  tableau 5.00 euros
     
BF168 1983  environnement & paix 2.00 euros
  0.50 euros
BF169 1984  agriculture 1.50 euros
  0.50 euros
BF170 1984  tableau Gainsborough 5.00 euros
  1.20 euros
BF171 1984  espace 1.50 euros
  0.40 euros
BF172 1984  médaille 1.50 euros
  0.40 euros
BF173 1984  Lénine 1.50 euros
  0.40 euros
BF174 1984  1er timbre surch.       0.75 euros
BF176 1984  tableau Renoir 5.00 euros
     
BF177 1984  environnement 2.00 euros
  0.75 euros
BF178 1985  tableau Goya 5.00 euros
     
BF179 1985  expo 85       0.50 euros
BF180 1985  Jean-Sébastien Bach       0.50 euros
BF181 1985  décoration 1.50 euros
  0.50 euros
BF182 1985  Lénine       0.40 euros
BF183 1985  festival jeunesse 1.00 euros
  0.40 euros
BF184 1985  faune : léopard 2.00 euros
  0.40 euros
BF185 1986  Lénine 1.50 euros
  0.50 euros
BF186 1986 photoespace 1.50 euros
  0.50 euros
BF187 1986  environnement 1.50 euros
  0.50 euros
BF188 1986  bateau/antarctique 1.75 euros
  0.70 euros
BF189 1987  jeunesse communiste 1.75 euros
  0.50 euros
BF190 1987  Lénine 1.50 euros
  0.50 euros
BF191 1987 photoespace 1.75 euros
  0.70 euros
BF192 1987  Poste russe       0.70 euros
BF193 1987  Révolution d Octobre 1.00 euros
  0.40 euros
BF194 1987  bataille de Borodino 3.00 euros
  1.20 euros
BF195 1987 photoespace 1.75 euros
  0.75 euros
BF196 1987  tableau 1.75 euros
  0.50 euros
BF197 1988  J.O. Calgary/Hockey 1.75 euros
  0.50 euros
BF198 1988  dessins animés/Poste 1.00 euros
     
BF200 1988  Conférence P.C.U.S. 1.40 euros
     
BF201 1988  J.O. Séoul/football 1.75 euros
     
BF202 1988  Icône 5.00 euros
     
BF205 1989  1er mai 1.00 euros
  0.40 euros
BF206 1989 photoespace 1.50 euros
     
BF207 1989  bataille de Hangut 1.50 euros
     
BF208 1989  cirque de Moscou       0.40 euros
BF209 1989  World Stamp Expo 89 3.00 euros
  1.30 euros
BF211 1990  anniv. 1er timbre 3.00 euros
     
BF213 1990  bataille de la Neva 1.50 euros
     
BF214 1990  oiseau : héron 1.50 euros
     
BF215 1990  Icône et emblème 1.25 euros
     
BF216 1991  papillon 0.50 euros
     
BF217 1991 photoespace/Gagarine 1.00 euros
     
BF219 1991  Parlement de Russie 0.50 euros
     
PA70/1 1944  surchargés 3.00 euros
     
PA98/101 1974  survols d avions       2.50 euros
PA104 1975  missions Pôle Nord       0.80 euros
PA112 1960  hélicoptère       0.15 euros
PA124/9 1977  histoire aviation I 2.00 euros
     
PA132/7 1978  histoire aviation II 2.00 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL