AITUTAKI stock au 09/11/2020
NÝ YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
334/6 1982  naissance William II 4.00 euros
     
416/8 1984  noŽl II & Diana 4.65 euros
     
461/3 1987  Charles & Diana 9.15 euros
     
495/8 1990  noŽl 90: tableau 5.34 euros
     
548/9 1994  courants: fleurs II 4.42 euros
     
589/92 2002  oiseau WWF lori 7.30 euros
     
595/8 2008  papillons WWF 6.85 euros
     
BF38 1982  Princesse Diana 6.10 euros
     
BF39 1982  naissance William I 5.49 euros
     
BF55 1984  noŽl II & Diana 5.00 euros
     
BF66 1986  noŽl 86 : DŁrer 10.00 euros
     
BF71 1988  noŽl 88 : tableau 6.10 euros
     
BF79 1992  noŽl 92: tableau 6.86 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL