FIDJI stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
177/8 1963  croix-rouge 4.00 euros
     
341/4 1976  trains 4.27 euros
     
438/40 1981  Charles & Diana 2.74 euros
     
453/6 1982 photoscoutisme 2.74 euros
     
493/7 1984  champignons 9.05 euros
     
535/9 1986  anniv. Elizabeth II 4.57 euros
     
884/9 1999  noël 99 6.40 euros
     
976A/D 2002  eau minérale 7.00 euros
     
977/80 2002  noël 2002 7.85 euros
     
1032/5 2004  papillons 7.90 euros
     
1048/51 2005 photooiseaux faucons 7.45 euros
     
1083/6 2005 photoflore tubercules 6.55 euros
     
1099/102 2006 photofaune lézards 6.95 euros
     
1112/5 2006 photofootball 2006 6.75 euros
     
1116/9 2006 photofaune disparue 6.10 euros
     
1124/7 2006 photoapiculture 6.50 euros
     
1136/9 2007 photocases traditionnelle 7.00 euros
     
1148/51 2007 photocoquillages 6.40 euros
     
1160/3 2007 photopoissons 6.95 euros
     
1164/7 2007 photopapillons 6.40 euros
     
1180/3 2008 photofruits bananes 6.95 euros
     
1184/7 2008  avions 6.50 euros
     
1188/91 2008  faune baleines 6.85 euros
     
1192/5 2008  poissons anguilles 6.95 euros
     
1210/3 2009  flore fruits 5.65 euros
     
1214/7 2009  flore fougères 7.20 euros
     
1228/32 2010  flore fruits 15.20 euros
     
1237/40 2011 photofleurs 7.20 euros
     
1251/4 2012  flore menacée 6.95 euros
     
BF37 2000 photoPrince William 7.01 euros
     
BF53 2007 photooiseau 5.65 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL