KIRIBATI stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
28/31 1980  London 80 3.00 euros
     
32 1980  drapeau 8.00 euros
     
50/5feuill 1981   Charles & Diana I 21.00 euros
     
82/4 1982  Princesse Diana 2.10 euros
     
85/7 1982  naissance William 2.10 euros
     
149/53 1986  Elizabeth II 4.00 euros
     
176/80 1987  anniv. mariage reine 4.00 euros
     
217/31 1990  faune marine 18.60 euros
     
471/5 2001  eau/dessins enfants 7.45 euros
     
591/4 2005 photofaune WWF crustacé 13.15 euros
     
643/50 2007 photouniformes militaires 10.80 euros
     
651/62 2008 photooiseaux 21.15 euros
     
685/90 2009  explorateurs 8.30 euros
     
691/4 2009 photoavions 6.30 euros
     
BF2 1980  London 80 3.50 euros
     
BF4 1981  Charles & Diana 3.50 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL