LIBERIA stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
451/3 1967  J.O. Grenoble 1.37 euros
     
570/5 1972  astronautique       0.76 euros
605/10 1973  unité africaine 1.98 euros
     
629/32 1974  radio Elwa 1.62 euros
     
633/8 1974  anniv. U.P.U.       0.76 euros
645/52 1974  football 2.29 euros
  0.91 euros
673/8 1975  bicentenaire U.S.A. 3.50 euros
  1.03 euros
706/11 1976  J.O. Montréal       0.76 euros
712/7 1976  communications       0.91 euros
726/7 1976  indépendance       0.61 euros
730/5 1977  masques africains       0.76 euros
746/8 1977  Elizabeth II       1.22 euros
892/5 1981  rédemption 3.20 euros
     
896/905 1981  Présidents des USA 4.88 euros
  1.83 euros
912/4 1981  Charles & Diana       0.76 euros
929/37 1982  Présidents des USA 4.88 euros
     
976 1983  courant : poisson 2.44 euros
     
1007/8 1985  rédemption 1.07 euros
     
1027/9 1985  reine-mère 3.35 euros
     
1085/6 1988  république 1.52 euros
     
1089/90 1988  Corps de la paix 1.07 euros
     
1091/3 1988  O.U.A. 3.50 euros
     
1096/9 1988  hôpital 3.20 euros
     
1122/6 1989  union rivière Mano 5.34 euros
     
1135/6 1989  Nehru 2.50 euros
     
1212/5 1992  J.O. Barcelone 7.50 euros
     
1219/30 1993 photoflore 18.00 euros
     
1231/42 1993 photofaune 21.00 euros
     
1243/54 1993 photooiseaux 25.00 euros
     
1715/23 1998 photochampignons 9.35 euros
     
1724/32 1998 photochampignons II 9.35 euros
     
2017/25 1999  trains 9.35 euros
     
2370/3 2000 photochampignons 5.60 euros
     
2374/9 2000 photochampignons 5.60 euros
     
3231/6 2001  champignons 7.85 euros
     
3237/42 2001  champignons 7.85 euros
     
3295/300 2001 photochampignons II 7.85 euros
     
4308 2005 photoJean-Paul II 3.25 euros
     
4312/4 2005 photoAlbert Einstein 11.70 euros
     
4437/40 2007 photochampignons 9.45 euros
     
4444/7 2007 photochampignons 10.35 euros
     
4807/10 2010  noël 2010 tableaux 7.90 euros
     
4811/6 2010  chats 12.70 euros
     
4902L/M 2010  Jean-Paul II 5.30 euros
     
4923 2011  Elizabeth II 2.60 euros
     
5000/3 2011 photoorchidées 10.60 euros
     
BF50 1970  Napoléon 2.00 euros
     
BF56 1971  faune : tigre 1.83 euros
     
BF66 1973  O.M.S. 1.50 euros
     
BF67 1973  automobiles 2.29 euros
     
BF71 1974  football       1.07 euros
BF75 1975  indépendance USA       1.07 euros
BF76 1975  Dr A. Schweitzer       1.07 euros
BF82 1976  indépendance USA       0.91 euros
BF83 1977  masque africain       1.07 euros
BF86 1977  Elizabeth II       1.52 euros
BF92ND 1979  Sir R. Hill ND 8.75 euros
     
BF96 1981  Georges Washington       1.07 euros
BF97 1981  Charles & Diana       1.07 euros
BF99 1982  Georges Washington 2.74 euros
     
BF112 1987  amitié allemande 3.81 euros
     
BF114/7 1988  trains 19.82 euros
     
BF119 1989  monnaies 4.27 euros
     
BF123 1989  expo. Washington 4.57 euros
     
BF228 1999 photooiseau 5.20 euros
     
BF229 1999 phototrains 5.20 euros
     
BF230 1999 phototrain 5.20 euros
     
BF248 1999 photofaune préhistorique 6.50 euros
     
BF263 2000 photochampignons 6.50 euros
     
BF387 2001 photochampignon 6.50 euros
     
BF388 2001 photochampignon 6.50 euros
     
BF396 2001 photochampignons II 5.20 euros
     
BF545 2007 photochampignon 6.10 euros
     
BF547 2007 photochampignon 5.75 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL