NAMIBIE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
886/7 1999  avions : planeurs 1.37 euros
     
931/40 2001 photoénergies 8.99 euros
     
1038 2005  investitur Président 0.80 euros
     
1051/3 2005 photoproduction agricole 8.80 euros
     
1078/89 2006 photohommes/traditions 8.55 euros
     
1090/2 2006 photofleuves 11.60 euros
     
1093/5 2006 phototrains 5.05 euros
     
1097/108 2007 photofaune et flore 38.95 euros
     
1147/9 2008 photoflore 10.55 euros
     
1148a 2008 photoflore euphorbes 2.00 euros
     
1150/5 2008 photocase traditionnelle 3.60 euros
     
1156/8 2008 photogravures rupestres 5.75 euros
     
1159/62 2008 photofossiles édiacariens 14.60 euros
     
1171/4 2009  oiseaux aigles 14.15 euros
     
1176/85 2009 photofaune et flore 10.55 euros
     
1243/5 2011 photooiseaux grèbe 6.55 euros
     
1251 2011  chevaux + vign. 1.60 euros
     
BF18 1993  faune: bovidés 3.35 euros
     
BF19 1994  pêche & poissons 2.13 euros
     
BF70 2007 photofaune libellule 2.35 euros
     
BF72 2008 photomines de diamants 3.00 euros
     
BF73 2008 photogravures rupestres 1.70 euros
     
BF74 2009  explorateurs en auto 1.70 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL