NIGERIA stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
169/70 1965  satellites 0.46 euros
     
387/90 1980  anniv. ECOWAS 2.90 euros
     
399/400 1982 photoscoutisme 2.74 euros
     
741/4 2002  football 2002 3.35 euros
     
753/6 2003  faune WWF chacal 4.30 euros
     
767/70 2005 photoanniv. 1ers timbres 8.30 euros
     
771/3 2005 photoSté information 3.50 euros
     
811/4 2010 photoanniv. Indépendance 2.35 euros
     
BF6 1985  anniv. indépendance 5.79 euros
     
BF10B 1992  danses tradition. 3.15 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL