OUGANDA stock au 09/11/2020
NÝ YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
82/96 1969  fleurs       7.50 euros
138/41 1977  ťglise 2.44 euros
     
214/7 1979  annťe enfant surch. 3.05 euros
     
258/60 1981  Charles & Diana surc 3.60 euros
     
261/3 1981  Charles & Diana rťim 3.60 euros
     
264/6 1981  Charles & Diana 3.60 euros
     
287/9 1982  Princesse Diana 4.40 euros
     
298/300 1982  Princesse Diana II 4.40 euros
     
362/70 1984  poissons 12.20 euros
     
482/5 1987  noŽl 87 5.18 euros
     
526/33 1988  noŽl 88 & Disney 5.64 euros
     
691/4 1990  Disney 4.57 euros
     
703/6 1990  Disney 4.57 euros
     
750/3 1991  Disney 6.10 euros
     
766/9 1991  Elizabeth II 6.10 euros
     
778/81 1991  Disney: Mickey 6.10 euros
     
798/817 1991  jardins I : fleurs 9.76 euros
     
818/21 1991  noŽl 1991 5.87 euros
     
849/52 1991  noŽl 91 5.11 euros
     
853/4 1991  courant: papillons 21.95 euros
     
856/9 1992  Disney 5.79 euros
     
859A/D 1992  voyages II & Disney 8.69 euros
     
860/3 1992  reine Elizabeth II 5.87 euros
     
864/83 1992  jardins II : fleurs 7.50 euros
     
908/20 1992  courant: oiseaux 18.14 euros
     
925/8 1992  Disney: Dingo 7.01 euros
     
929/32 1992  noŽl 92 5.87 euros
     
933/6 1992  figurines 5.49 euros
     
937/40 1992  faune prťhistoire II 4.30 euros
     
941/4 1992  noŽl 92 6.17 euros
     
960 1992  courant oiseau 8.61 euros
     
961/4 1992  Disney: Dingo 4.65 euros
     
973/80 1993  Louvre : tableaux 9.76 euros
     
1019/22 1993  noŽl 93 5.11 euros
     
1027/30 1993  noŽl 93 II: tableaux 4.27 euros
     
1031/2 1993  Polska 93: tableaux 3.58 euros
     
1039/46 1993  Mickey & Disney 7.01 euros
     
1048/55 1993  fruits et rťcoltes 5.87 euros
     
1064/7 1993  auto Benz 7.24 euros
     
1076/9 1994  auto Ford 6.25 euros
     
1159/66 1994  noŽl 94: tableaux 9.15 euros
     
1175/80 1994  tableaux du Tintoret 6.02 euros
     
1324/8 1995  noŽl 95: tableaux 7.47 euros
     
1712/20 1998  ocťan : faune marine 10.98 euros
     
1751/8 1999 photooiseaux 10.29 euros
     
2012/7 2001  champignons 11.35 euros
     
2057/62 2002  champignons 11.35 euros
     
2079/82 2002  J.F. Kennedy 9.80 euros
     
2161/4 2003  noŽl 2003 4.75 euros
     
BF13 1979  catholicisme 2.74 euros
     
BF17 1979  catholicisme 2.90 euros
     
BF26 1981  mariage royal 6.10 euros
     
BF27 1981  mariage royal 4.27 euros
     
BF33 1982  anniv. Diana 4.80 euros
     
BF35 1982 photoscoutisme 5.49 euros
     
BF64/5 1986  noŽl 86 9.15 euros
     
BF69 1987  indťpendance 4.27 euros
     
BF74 1987  noŽl 87 4.88 euros
     
BF92 1989  champignons 5.00 euros
     
BF94 1989  champignons 5.00 euros
     
BF115 1990  oiseaux 5.34 euros
     
BF117 1990  Disney 5.34 euros
     
BF118 1990  oiseaux 5.34 euros
     
BF120 1990  Disney 5.34 euros
     
BF123 1990  faune 5.34 euros
     
BF126 1990  poissons 6.10 euros
     
BF132 1991  champignons 6.40 euros
     
BF132A 1991  champignons 4.50 euros
     
BF136 1991  Disney: Mickey 6.40 euros
     
BF137 1991  Disney: Mickey 6.40 euros
     
BF142 1991  jardins botaniques 6.25 euros
     
BF143 1991  noŽl 91 5.79 euros
     
BF146 1991  train 4.50 euros
     
BF147 1991  noŽl 91 5.64 euros
     
BF148 1991  faune: girafes 6.00 euros
     
BF149 1992  Disney: Daisy 6.48 euros
     
BF149A 1992  voyages II & Disney 7.32 euros
     
BF154 1992  P‚ques 92 7.93 euros
     
BF155 1992  P‚ques 92 7.93 euros
     
BF155A 1992  dťcouverte Amťrique 8.23 euros
     
BF156 1992  dťcouverte Amťrique 7.30 euros
     
BF157 1992  faune: gorille 5.11 euros
     
BF160 1992  Disney: Dingo 6.48 euros
     
BF161 1992  noŽl 92 5.41 euros
     
BF162 1992  figurines 4.27 euros
     
BF164 1992  noŽl 92 II 5.64 euros
     
BF165 1992  faune: hippopotame 5.64 euros
     
BF167 1992  faune prťhistoire II 6.70 euros
     
BF168 1992  faune: phacochŤre 5.64 euros
     
BF171 1992  Disney: Dingo 6.48 euros
     
BF172/3 1993  Jean-Paul II 10.98 euros
     
BF174 1993  Musťe du Louvre 4.50 euros
     
BF177 1993  chiot 6.00 euros
     
BF183 1993  noŽl 93 4.95 euros
     
BF185 1993  noŽl 93 II: tableau 5.03 euros
     
BF186 1993  Polska 93: tableau 5.03 euros
     
BF187 1993  tableau de Picasso 5.03 euros
     
BF189/90 1993  Mickey & Disney 9.91 euros
     
BF191/2 1993  fruits et rťcoltes 9.99 euros
     
BF212/3 1994  noŽl 94: tableaux 12.04 euros
     
BF214/5 1994 phototableaux du Tintoret 8.84 euros
     
BF233/4 1995  noŽl 95: tableaux 10.67 euros
     
BF242 1996 photoChina 96 : tableaux 4.27 euros
     
BF290 1998  fleurs 4.50 euros
     
BF291 1998  fleurs II 4.50 euros
     
BF303 1999  faune : singes 4.65 euros
     
BF304 1999  oiseau 5.49 euros
     
BF305 1999  oiseau 5.49 euros
     
BF328 2001  chien II 7.20 euros
     
BF335 2001  champignon 6.40 euros
     
BF344 2002  champignon 7.55 euros
     
BF356 2003  noŽl 2003 4.15 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL