PITCAIRN stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
128/32 1973  fleurs d arbustes 18.29 euros
     
133/4 1973  mariage Anne & Mark 1.37 euros
     
145/8 1975  bateaux 9.00 euros
     
149/53 1975  insectes 10.67 euros
     
158/60 1977  Silver Jubilé 2.90 euros
     
161/71 1977  la vie à Pitcairn 6.86 euros
     
172/4 1978  journée du Bounty 5.79 euros
     
185/8 1979  noël 79 2.74 euros
     
202/4 1981  mariage royal 2.13 euros
     
256/9 1985  bateaux 4.88 euros
     
268/72 1986  anniv. Elizabeth II 4.27 euros
     
275/8 1986  église adventiste 4.50 euros
     
313/6 1988  noël 88 4.57 euros
     
407/12 1993  faune : reptiles 6.56 euros
     
417/20 1994  premiers habitants 6.40 euros
     
421/4 1994  naufrages 8.38 euros
     
518/21 1999  faune : abeilles adh 7.93 euros
     
550/3 2001  fruits 6.48 euros
     
561A/D 2001  sculpture bois 8.40 euros
     
570/3 2002  reine-mère 7.20 euros
     
578/81 2002  flore arbres 9.20 euros
     
653/6 2006 photoElizabeth II 11.35 euros
     
671/2 2007 photopapillons 10.10 euros
     
711/4 2009  retour à Pitcairn 10.90 euros
     
719/20 2009  insectes libellules 9.70 euros
     
721/4 2009  avions 10.15 euros
     
725/30 2010  dessins d enfants 13.15 euros
     
731/4 2010  souvenir combattants 11.45 euros
     
735/8 2010  poissons WWF 10.60 euros
     
739/42 2010  volcans sous-marins 11.35 euros
     
743/6 2010 photofaune escargots 10.60 euros
     
749/50 2011 photoinsectes guêpes 11.35 euros
     
751/2 2011 photofleurs pivoines 3.50 euros
     
753/4 2011 photomariage William 15.55 euros
     
760/3 2011 photobateaux 14.95 euros
     
764/7 2011 photoC.R.Parkin Christian 14.75 euros
     
768/71 2011  noël 2011 14.40 euros
     
772/5 2012  faune dauphins 14.85 euros
     
776/7 2012  Elizabeth II 14.05 euros
     
778/81 2012  voilier le Bounty 16.20 euros
     
782/5 2012  Roy P. Clark 15.40 euros
     
786/9 2012  faune WWF coquillage 12.95 euros
     
786/9feuil 2012  feuil. coquill. WWF 25.90 euros
     
790/3 2012  Charles Dickens 16.20 euros
     
BF6 1980  expo. London 80 2.13 euros
     
BF8 1985  reine-mère 2.44 euros
     
BF23 2001  fruits 4.95 euros
     
BF26 2002  reine-mère 4.40 euros
     
BF36 2005 photooiseaux 12.05 euros
     
BF43 2007 photopapillons 10.10 euros
     
BF48 2009  Hong Kong 09 panda 7.45 euros
     
BF49 2009  insectes libellules 9.70 euros
     
BF50 2009  voiliers 13.15 euros
     
BF51 2010 photoBounty/London 2010 9.25 euros
     
BF52 2010 photovoiliers II 14.65 euros
     
BF54 2011 photoinsectes guêpes 11.35 euros
     
BF55 2012  motifs de tapa 16.85 euros
     
DI1 1986  distributeur 2.50 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL