ST CHRISTOPHE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
157/8 1963  croix-rouge 1.10 euros
     
443A/D 1980  noël 80 2.90 euros
     
476/81feui 1981  feuill.Charles/Diana 25.00 euros
     
512/4 1982  Princesse Diana 3.50 euros
     
515/7 1982  naissance William 4.88 euros
     
518/20 1982 photoscoutisme 2.21 euros
     
604/5 1986  Andrew & Sarah 2.67 euros
     
641/5 1987  champignons 9.91 euros
     
673/8 1989  architecture 4.57 euros
     
696/9 1989  World Stamp Expo 89 5.49 euros
     
747/50 1991  noël 91 3.43 euros
     
751/5 1992  reine Elizabeth II 4.12 euros
     
901/16 1999  Ibra 99 : oiseaux 11.51 euros
     
947/52 2001 photopapillons 10.98 euros
     
953/8 2001 photofleurs 8.23 euros
     
1067/71 2002 photofootball 2002 14.95 euros
     
1079/82 2002  noël 2002/fruits 4.70 euros
     
1102A/D 2002 photoJ.F. Kennedy 8.80 euros
     
1115/8 2003 photoTour de France 8.35 euros
     
1125/30 2003 phototableaux Picasso 10.25 euros
     
1238 2005 photoJean-Paul II/Mandela 2.80 euros
     
1312/7 2007 photocourants fruits 7.20 euros
     
1318 2007 photocourant fruit 8.75 euros
     
1399/402 2010 photochampignons 6.50 euros
     
1403/8 2010 photochampignons 11.05 euros
     
1438/43 2010  noël 2010 5.75 euros
     
1517/22 2011 photofleurs 7.20 euros
     
BF15 1988  indépendance 4.88 euros
     
BF31 2001  papillon 5.72 euros
     
BF51 2002  football 2002 7.10 euros
     
SE1/9 1980  surchargés 15.24 euros
     
SE10/9 1980  surchargés 10.98 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL