STE LUCIE stock au 09/11/2020
NÝ YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
178/9 1963  croix-rouge 1.30 euros
     
255/8 1969  noŽl 69 0.91 euros
     
336/9 1973  banane 1.83 euros
     
481/4 1980  London 80 2.44 euros
     
494/505 1980  courants transports 21.34 euros
     
520/2 1980  surch. ouragan 2.59 euros
     
571/4 1982 photoscoutisme 3.51 euros
     
575/7 1982  Princesse Diana 4.50 euros
     
598/613 1983  trains I 10.67 euros
     
644/51 1984  automobiles I 3.81 euros
     
652/5 1984  faune : lťzards 5.79 euros
     
656/67 1984  trains II 7.50 euros
     
668/75 1984  J.O. Los Angeles 4.27 euros
     
680/3 1984  abolition esclavage 5.18 euros
     
728/35 1985  automobiles III 4.27 euros
     
736/50 1985  courant uniforme I 30.49 euros
     
810/3 1986  anniv. Elizabeth II 7.32 euros
     
821/4 1986  mariage royal I 4.12 euros
     
848/51 1986  noŽl 86 : ťglises 3.96 euros
     
860/3 1987  courant uniforme II 19.82 euros
     
878/81 1987  noŽl 87 2.29 euros
     
923 1989  courant : carte 1.22 euros
     
994/6 1993  art caraÔbe 5.79 euros
     
997/9 1993  noŽl 93: tableaux 1.52 euros
     
1109/10 1999  noŽl 99 1.07 euros
     
1130/3 2000  noŽl 2000 4.57 euros
     
1137/40 2001 photooiseaux WWF 2.90 euros
     
1152 2002  bateau/drapeau 0.25 euros
     
1173/4 2003  drapeaux & bateaux 1.00 euros
     
1189/92 2004  anniv. Indťpendance 6.55 euros
     
1222/35 2005  courants fruits 36.10 euros
     
1244/5 2006 photonoŽl 2006 2.60 euros
     
1257/60 2008  faune WWF lťzard 15.30 euros
     
1261/2 2008  noŽl 2008 5.20 euros
     
1268 2010 photocourant fruit rťimp. 0.90 euros
     
1269/72 2010  biodiversitť 3.95 euros
     
1280 2011 photosida 0.90 euros
     
BF17 1979  R. Hill 2.74 euros
     
BF22 1980  Rotary 3.05 euros
     
BF25 1980  noŽl 80 2.13 euros
     
BF27 1981  mariage royal 3.20 euros
     
BF34 1982  Princesse Diana 3.51 euros
     
BF46 1986  anniv. Elizabeth II 6.71 euros
     
BF49B 1986  noŽl 86 5.64 euros
     
BF51 1987  hŰpital 6.00 euros
     
BF52 1987  noŽl 87 4.57 euros
     
BF54 1988  noŽl 88 & fleurs 4.57 euros
     
BF55 1989  anniv. indťpendance 4.27 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL