SINGAPOUR stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
201/4 1973  zoo/faune 10.00 euros
     
619/22 1991  fleurs 5.79 euros
     
625/6 1991  Singapore 95 fleurs 5.34 euros
     
641/3 1992  service national 2.50 euros
     
667 1993  expo Indopex 93 2.90 euros
     
668/73 1993  jeux sportifs 6.86 euros
     
674/5 1993  Singapore 95 fleurs 6.25 euros
     
680/3 1993  fruits 4.88 euros
     
697/8 1994  expo IV orchidées 6.56 euros
     
699/702 1994  coraux 28.20 euros
     
715/8 1994  modernisation 3.74 euros
     
757/60 1995  tableaux 4.04 euros
     
919/22 1999  faune aquatique 4.04 euros
     
923/6 1999  millénaire 6.10 euros
     
943/6 1999  édifices postaux 6.56 euros
     
966a/7a 2000  faune 0.76 euros
     
970/3 2000  J.O. Sydney 6.56 euros
     
974/81 2000  fêtes 2000 3.58 euros
     
984/7 2001  personnalités 6.94 euros
     
988/91 2001  Commonwealth 6.56 euros
     
997/1000 2001  festival des Arts 6.56 euros
     
1001/10 2001  faune domestique 7.17 euros
     
1017 2001  faune orang-outan ad 0.38 euros
     
1031 2001  courant poisson adh. 0.35 euros
     
1032/3 2001  année du cheval 3.70 euros
     
1034/53 2002 photofaune et flore 7.20 euros
     
1074/93 2002 photooiseaux et poissons 7.20 euros
     
1122/5 2002  courants poissons 29.60 euros
     
1213/4 2004 photoannée du singe 3.70 euros
     
1262/5 2004  J.O. Athènes 5.85 euros
     
1266/9 2004  1ers timbres 6.30 euros
     
1358/61 2005 photofaune et flore 3.85 euros
     
1362 2005 photofaune et flore adh. 0.35 euros
     
1403/4 2005 photoannée du chien 3.05 euros
     
1415/8 2006 photofaune marine cétacés 4.85 euros
     
1427/36 2006 photoanciens métiers 7.10 euros
     
1465/70 2006 photofleurs 6.65 euros
     
1473/6 2006 photofaune 3.40 euros
     
1477/8 2006 photofaune adh. 0.65 euros
     
1526/33 2007 photocostumes de mariage 7.30 euros
     
1546/9 2007 photofaune 24.50 euros
     
1550/1 2007 photofleurs 0.70 euros
     
1552 2007 photofleurs adh. 0.35 euros
     
1598/601 2007 photobibliothèque 5.60 euros
     
1614/25 2008 photofêtes 6.10 euros
     
1630/7 2008 photomusée Peranakan 6.30 euros
     
1640/7 2008 photogastronomie 4.95 euros
     
1667/8 2008  sport auto F1 5.40 euros
     
1669/73 2008 photoservices postaux 4.05 euros
     
1679/80 2008  flore fruits 2.35 euros
     
1689/93 2009  messages adh. 1.70 euros
     
1694/8 2009  anciens cinémas 5.05 euros
     
1699/700 2009  courants fleurs 0.70 euros
     
1699A/B 2009  flore adh. 0.70 euros
     
1705/8 2009 photojardins botaniques 3.70 euros
     
1709/13 2009  gastronomie desserts 4.25 euros
     
1714/20 2009  sculptures 4.75 euros
     
1729/32 2009  tourisme 3.80 euros
     
1755/64 2010  flore arbres 3.95 euros
     
1775/6 2010  courants fleurs 0.90 euros
     
1819/28 2011  faune et flore étang 6.50 euros
     
1829 2011 photofleur adh. 0.90 euros
     
1876/8 2012 photoannée du dragon 3.15 euros
     
1879 2012  année du dragon adh. 0.90 euros
     
1885/6 2012  flore des étangs 0.90 euros
     
1887 2012  flore des étangs adh 0.90 euros
     
1937/9 2013  année du serpent 3.60 euros
     
1940 2013  année du serpent adh 0.90 euros
     
1941/4 2013  gares 7.10 euros
     
BF19 1986  syndicats 3.25 euros
     
BF26 1991  Philanippon fleurs 6.10 euros
     
BF27 1991  Singapore 95 fleurs 7.50 euros
     
BF29 1993  Singapore 95 fleurs 6.25 euros
     
BF30 1993  fruits 4.88 euros
     
BF31 1994  expo IV orchidées 6.56 euros
     
BF75 2000  Naba 2000 3.81 euros
     
BF81 2001  fleurs 6.33 euros
     
BF118 2006 photofaune marine cétacés 4.85 euros
     
BF120 2006 photoChambre de Commerce 5.95 euros
     
BF126 2007 photolieu touristique 6.75 euros
     
BF134 2008  flore fruits 2.35 euros
     
BF136 2009 photoorchidées brodées 8.10 euros
     
BF139 2009  sculptures 2.70 euros
     
BF152 2011 photoorchidées 11.90 euros
     
CA676a 1993  papillons 3.75 euros
     
CA1017 2001  faune orang-outan ad 3.75 euros
     
CA1492 2007 photodessins d enfants 3.40 euros
     
CA1678 2008 photoflore adh. 3.40 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL