VIETNAM : REP.SOCIALISTE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
469D/G 1983  Conférence Paix 7.62 euros
     
331/3 1982  alimentation 1.37 euros
     
387/93 1983  trains 5.34 euros
  1.37 euros
394/400 1983  aérostats       1.22 euros
401/2 1983  Conférence 3 Etats 2.74 euros
     
411/9 1983  astronautique 5.03 euros
  1.22 euros
420/6 1983  tableaux       1.22 euros
420/6ND 1983  tableaux ND 10.67 euros
     
428/34 1983  échecs 5.34 euros
  1.22 euros
435/41 1983  J.O. Los Angeles 4.88 euros
  1.22 euros
460/1 1983  alimentation 1.30 euros
     
462/3 1983  K. Marx 4.57 euros
     
464/7 1983  communications I 4.57 euros
  0.91 euros
469A/C 1983  syndicat 6.10 euros
     
469H 1983  coopérat° avec URSS 1.60 euros
     
478/84 1984  J.O. Sarajevo 4.62 euros
  1.22 euros
484A/G 1984  faune       0.76 euros
492/8 1984  Diên Biên Phu 4.88 euros
  1.22 euros
499/505 1984  orchidées       1.22 euros
506/12 1984  poissons       1.22 euros
513/9 1984  automobiles       1.22 euros
526/7 1984  coopération 3 Etats 3.51 euros
     
528/30 1984  traité d amitié 10.67 euros
     
534/7 1984  Lénine 2.74 euros
     
538/44 1984  tableaux 3.81 euros
  1.07 euros
550A/G 1984  armée populaire 5.64 euros
     
567A/G 1984  J.O. Los Angeles II       1.07 euros
570 1985  Nguyen Xi 0.54 euros
     
571/4 1985  libération Saïgon 3.05 euros
  0.91 euros
577/80 1985  Hô Chi Minh 3.05 euros
  0.91 euros
585/8 1985  festival jeunesse 3.51 euros
  0.91 euros
589/90 1985  sports 3.96 euros
     
591/7 1985  motos       1.22 euros
598/604 1985  faune       1.22 euros
608A/D 1985  anniv. Poste       0.46 euros
616/22 1985  faune : cétacés       1.07 euros
630/6 1985  trains       1.07 euros
644/50 1985  football 4.88 euros
  1.07 euros
670/6 1986  football       1.22 euros
677/83 1986  astronautique       1.22 euros
693/9 1986  avions 4.57 euros
  1.22 euros
708/14 1986  oiseaux       1.22 euros
732/8 1986  bateaux       1.22 euros
739/45 1986  papillons       1.22 euros
750/6 1986  insectes       1.22 euros
774/9 1986  faune : éléphants       1.07 euros
795/801 1987  fleurs de cactus       1.07 euros
803/6 1987  faune WWF singes       0.46 euros
823/8 1987  tableaux : Picasso       0.91 euros
834/40 1987  hydravions 3.81 euros
  0.91 euros
848/54 1987  champignons       1.07 euros
855/61 1987  fleurs : roses       1.07 euros
862/8 1988  trains       1.07 euros
868A/G 1988  faune : tortues       1.22 euros
869/75 1988  avions : hélicoptère       1.07 euros
876/82 1988  faune       1.07 euros
883/9 1988  sport : patinage       1.07 euros
890/6 1988  cosmonautique 4.57 euros
  1.07 euros
897/903 1988  reptiles 4.88 euros
  1.07 euros
904/10 1988  bicyclettes       1.07 euros
949/55 1989  papillons 4.88 euros
  1.07 euros
956/62 1989  football       1.22 euros
963/9 1989  chiens       1.22 euros
970/5 1989  fleurs       1.07 euros
996/1002 1989  chevaux       1.22 euros
1031/7 1990  camions       0.91 euros
1038/43 1990  poissons 3.51 euros
  0.91 euros
1064/70 1990  C. Colomb       0.91 euros
1071/7 1990  London 90 tableaux       0.91 euros
1100A/E 1990  faune préhistorique       0.91 euros
1101/7 1990  chiens 3.51 euros
     
1108/14 1990  jeux sportifs       0.91 euros
1115/20 1990  bateaux       0.91 euros
1123/6ND 1990  anniv. République ND 3.81 euros
     
1127/33 1990  aérostats 3.35 euros
  0.91 euros
1127/33ND 1990  aérostats ND 6.86 euros
     
1134/9 1990  légende de Tach Sanh     photo 0.91 euros
1158/63 1991  champignons       1.07 euros
1164/70 1991  J.O. Barcelone       1.07 euros
1171 1991  Nguyên Binh Khiêm       0.15 euros
1172/5 1991  costumes féminins       0.61 euros
1172/5ND 1991  costumes ND 4.88 euros
     
1176/82 1991  oiseaux WWF grues       1.07 euros
1183/9 1991  C. Colomb       1.07 euros
1190/6 1991  faune marine requins       1.07 euros
1197/203 1991  crustacés 3.51 euros
  1.07 euros
1197/203ND 1991  crustacés ND 6.86 euros
     
1204/5ND 1991  jeunesse ND 1.83 euros
     
1206/8 1991  parti communiste       0.30 euros
1209/15 1991  trains       1.07 euros
1209/15ND 1991  trains ND 6.86 euros
     
1216/22 1991  voitures de rallyes       1.07 euros
1223/9 1991  bataciens W.W.F.       1.07 euros
1236 1991  télécommunications       0.15 euros
1237/43 1991  J.O. Albertville       1.07 euros
1244/9 1991  échecs       1.07 euros
1250/6 1991  papillons       1.07 euros
1264/5ND 1992  handicapés ND 2.44 euros
     
1331/2ND 1992  planning familial ND 1.83 euros
     
1334/40ND 1992  tableaux ND 6.86 euros
     
1355/6ND 1992  village SOS ND 1.98 euros
     
1365/70ND 1993  légende Tam Cam ND 6.86 euros
     
1374/8ND 1993  flore ND 6.86 euros
     
1394/8 1993  Polska 93 : tableaux 3.89 euros
     
1403/8ND 1993  faune : crabes ND 7.77 euros
     
1454/60 1994  tableaux 3.66 euros
     
1798/801ND 1999   peintures 4 saisons 4.20 euros
     
1816/21ND 1999  masques opéra ND 6.40 euros
     
1837/9ND 1999  édifices ND 3.51 euros
     
1881/4ND 2000  combats de coqs ND 5.34 euros
     
1885/7ND 2000  palanquins ND 4.88 euros
     
1978/84 2001  champignons 3.81 euros
     
2177/9 2005 photoanniv. révolution 1.10 euros
     
2234/6 2005 photoThang Long 1.60 euros
     
2239 2006 photoarmoiries 0.25 euros
     
2240 2006 photocongrès Parti 0.25 euros
     
2242 2006 photoMozart 0.35 euros
     
2298/301 2008 photoJ.O. Pékin 2.05 euros
     
2302/4 2008 photopoissons 1.70 euros
     
2306/8 2008 photomusique 1.60 euros
     
2309 2008 photoTran Quy Cap 0.90 euros
     
2313 2008 photorébellion Ba Trieu 0.90 euros
     
2314/5 2008 photofleurs 1.45 euros
     
2316/7 2008 photoflore fruits 1.25 euros
     
2318/9 2008 photoannée du buffle 1.45 euros
     
2321 2009 photoCharles Darwin 0.90 euros
     
2346/7 2009 photoannée du tigre 1.35 euros
     
2351 2010  Ho Chi Minh 0.90 euros
     
2357/8 2010  fleurs 1.70 euros
     
2369/70 2010  année du chat 1.45 euros
     
2373/5 2011  chants folkloriques 2.05 euros
     
2392/3 2011  année du dragon 1.45 euros
     
2400/3 2012  costumes 2.15 euros
     
BF3 1983  astronautique 2.74 euros
  0.76 euros
BF4 1983  tableau       0.76 euros
BF6 1983  échecs 3.81 euros
  0.76 euros
BF7 1983  J.O. Los Angeles 3.12 euros
     
BF8 1983  oiseau       0.76 euros
BF11 1984  J.O. Sarajevo 2.74 euros
     
BF17B 1984  J.O. Los Angeles       0.76 euros
BF18 1985  libération Saïgon 2.74 euros
     
BF20 1985  Hô Chi Minh 2.88 euros
     
BF22 1985  festival jeunesse 2.74 euros
     
BF24 1985  faune       0.76 euros
BF27 1985  football       0.76 euros
BF30 1986  oiseau 2.90 euros
  0.76 euros
BF31 1986  insecte       0.76 euros
BF36 1987  flore       0.61 euros
BF37 1987  tableau : Picasso       0.76 euros
BF38 1987  hydravion 2.13 euros
  0.61 euros
BF40A 1988  train       0.76 euros
BF41 1988  avion : hélicoptère       0.76 euros
BF42A 1988  sport : patinage       0.76 euros
BF46 1988  oiseau 4.27 euros
     
BF47 1989  papillon       0.76 euros
BF48 1989  football       0.76 euros
BF52 1990  voilier       0.76 euros
BF54 1990  C. Colomb       0.61 euros
BF58 1990  jeux sportifs       0.61 euros
BF58ND 1990  jeux sportifs ND 3.35 euros
     
BF60 1990  aérostat 1.68 euros
  0.61 euros
BF63 1991  C. Colomb       0.61 euros
BF64 1991  train       0.61 euros
BF65 1991  voitures de rallye       0.61 euros
BF69ND 1991  papillon ND 4.57 euros
     
BF78 1993  Polska 93 tableau 2.44 euros
     
BF80 1993  pierres précieuses 2.13 euros
     
BF92ND 1996  instruments musique 8.00 euros
     
BF125 2005 phototélécommunications 0.90 euros
     
BF126 2005 photoanniv. révolution 1.10 euros
     
BF127 2005 photoThang Long 0.90 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL