CROATIE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
169/70 1992  europa 92 1.50 euros
     
171/2 1992  europa 92 1.60 euros
     
186 1993  courant : ville 1.00 euros
     
200/2 1993  tableaux 1.40 euros
     
213 1993  courant : ville 1.50 euros
     
223 1994  courant: ville 2.50 euros
     
233/9 1994 phototourisme 4.20 euros
     
460 1998  noël 98 0.45 euros
     
477 1999  carnaval 0.80 euros
     
612/3 2003  europa 2003 1.90 euros
     
631 2004  sport boxe 0.65 euros
     
641/2 2004  europa 2004 1.60 euros
     
665 2005  Jean-Paul II 0.55 euros
     
673/4 2005 photoeuropa 2005 1.60 euros
     
685 2005 photosport basket-ball 0.80 euros
     
727/8 2006 photoeuropa 2006 1.60 euros
     
787/8 2008 phototrains 2.35 euros
     
791/3 2008 photofleurs 1.90 euros
     
808/9 2008 photoeuropa 2008 2.00 euros
     
814/6 2008 photophares 3.60 euros
     
818/22 2008 photomotifs costumes 2.80 euros
     
828 2008  noël 2008 tableau 0.80 euros
     
830/2 2008  tableaux 2.60 euros
     
834 2008  Ivan Mestrovic 1.25 euros
     
845/8 2009  personnalités 4.30 euros
     
849/50 2009  europa 2009 3.95 euros
     
861 2009  ermitage St Martin 0.90 euros
     
862 2009  danse folklorique 0.90 euros
     
866/8 2009  tableaux 1.35 euros
     
878/80 2010 photoflore fruits 2.80 euros
     
883/4 2010 phototrains 4.40 euros
     
890/1 2010 photoeuropa 2010 4.40 euros
     
927/8 2011 photoeuropa 2011 4.30 euros
     
929/32 2011 photochâteaux 4.70 euros
     
933 2011 photoindépendance 1.00 euros
     
937/9 2011 photophares 3.95 euros
     
940 2011 photoInstitut Art 1.45 euros
     
941 2011 photonoël 2011 1.00 euros
     
950 2012  année du dragon 0.90 euros
     
956/8 2012  fleurs 2.80 euros
     
964/5 2012  europa 2012 4.30 euros
     
970 2012  football 1.35 euros
     
981/2 2012  trains 4.30 euros
     
1082/3 2015  dentelles 4.50 euros
     
BF10 1993  europa 93 : art 6.20 euros
     
BF19 2001  Charlemagne 3.50 euros
     
BF28 2005 photoanniv. Europa 5.00 euros
     
BF36 2009  armoiries Varazdin 3.80 euros
     
BF39 2010 photofleurs pivoines 1.90 euros
     
BF44 2010  ancien tramway 4.60 euros
     
BI91 2008 photocroix-rouge 0.50 euros
     
BI98 2010 phototuberculose 0.50 euros
     
BI100 2011 photocroix-rouge 0.90 euros
     
BI103 2012  croix-rouge 0.90 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL