GRANDE BRETAGNE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
2311d 2006 photoHello+ vign. expo 1.10 euros
     
56 1875  courant : Victoria       21.00 euros
73 1881  courant : Victoria       0.50 euros
76 1883  courant : Victoria       3.50 euros
79 1883  courant : Victoria       5.00 euros
91 1887  courant : Victoria       0.50 euros
93 1887  courant : Victoria       1.50 euros
94 1887  courant : Victoria       3.50 euros
95 1887  courant : Victoria       0.50 euros
96 1887  courant : Victoria       1.00 euros
99 1887  courant : Victoria       4.00 euros
100 1887  courant : Victoria       3.50 euros
101 1887  courant Victoria       22.00 euros
103 1887  courant : Victoria       28.00 euros
106 1902  courant: Edouard VII       0.50 euros
107 1902  courant: Edouard VII       0.50 euros
108 1902  courant: Edouard VII       4.50 euros
109 1902  courant: Edouard VII       4.50 euros
110 1902  courant: Edouard VII       2.00 euros
111 1902  courant: Edouard VII       3.50 euros
112 1902  courant: Edouard VII       6.00 euros
114 1902  courant: Edouard VII       4.00 euros
115 1902  courant: Edouard VII       20.00 euros
116 1902  courant: Edouard VII       15.00 euros
117 1902  courant: Edouard VII       7.50 euros
225 1939  George VI 10.00 euros
     
260/1 1951  festival national 0.80 euros
  0.60 euros
315 1958  émission régionale       0.10 euros
318 1958  émission régionale 0.25 euros
     
318c 1958  émission régionalePH 0.25 euros
     
319 1958  émission régionale       0.15 euros
319a 1958  émission régionalePH 0.25 euros
     
321 1958  émission régionale       0.10 euros
321a 1958  émission régionalePH 0.25 euros
     
323A 1958  émission régionale       0.50 euros
324a 1958  émission régionalePH 0.35 euros
     
325a 1958  émission régionalePH 0.35 euros
     
326a 1958  émission régionalePH 0.35 euros
     
346 1958  Elizabeth II       2.50 euros
348 1958  Elizabeth II       0.40 euros
349 1958  Elizabeth II 4.50 euros
     
352A 1963  Elizabeth II château       0.60 euros
362/4 1961  télécommunications 1.00 euros
     
365/6 1961  Commonwealth       3.00 euros
382/6 1964  Shakespeare 6.00 euros
     
395/6 1964  pont routier       0.60 euros
399PH 1965  Parlement PH 1.00 euros
     
401/2 1965  Armée du Salut       1.30 euros
423 1966  émission régionale 0.20 euros
     
423a 1966  émission régionalePH 0.25 euros
     
424 1966  émission régionale 0.25 euros
  0.10 euros
424a 1966  émission régionalePH 0.25 euros
     
425 1966  émission régionale 0.25 euros
  0.15 euros
425a 1966  émission régionalePH 0.25 euros
     
426a 1966  émission régionalePH 0.30 euros
     
427a 1966  émission régionalePH 0.30 euros
     
433 1966  émission régionale       0.40 euros
435/6 1966  Westminster 1.50 euros
     
448 1966  football 0.35 euros
     
461/2 1966  noël 66       0.50 euros
463/4 1967  Libre-Echange EFTA       0.70 euros
560 1969  drapeaux 0.30 euros
     
561 1969  organisation travail 0.30 euros
  0.20 euros
562 1969  europa 69 0.40 euros
  0.30 euros
563/8 1969  cathédrales 1.20 euros
     
574 1969  Gandhi 0.40 euros
     
575/8 1969  technologie postale       1.00 euros
579/81 1969  noël 69 0.90 euros
  0.90 euros
586/90 1970  commémoratifs 1.50 euros
  1.20 euros
640/2 1971  écrivains       1.20 euros
646/9 1971  universités       2.00 euros
657 1972  Toutankhamon       0.15 euros
672/3 1972  couple royal       1.00 euros
700/1 1973  Princesse Anne       1.00 euros
733/4 1974  courants : reine 1.50 euros
     
764 1975  Westminster 0.50 euros
     
770/3 1975  noël 75 : anges       1.00 euros
794 1976  indépendance U.S.A.       0.40 euros
813/6 1976  noël 76 : tapisserie       1.60 euros
817/20 1977  sports de raquettes       1.00 euros
821/4 1977  courants : reine       4.00 euros
825/8 1977  chimie 1.50 euros
  1.20 euros
829/32 1977  accession trône 2.10 euros
  1.50 euros
833 1977  Commonwealth 0.60 euros
     
840/5 1977  12 jours de noël 1.70 euros
  1.00 euros
846/54 1978  émission régionale 4.20 euros
     
855/8 1978  énergies       1.20 euros
859/62 1978  châteaux       1.37 euros
863 1978  courant : reine 0.90 euros
     
868/71 1978  faune : chevaux       1.00 euros
872/5 1978  bicyclette 1.20 euros
  1.00 euros
876/9 1978  noël 78 1.20 euros
  1.00 euros
884/7 1979  fleurs sauvages       1.50 euros
888/91 1979  parlement européen       1.00 euros
892/5 1979  hippisme       1.50 euros
896/9 1979  année de l enfant 2.00 euros
  1.40 euros
909/12 1979  Sir R. Hill 1.75 euros
  1.30 euros
917/21 1979  noël 79 2.00 euros
  1.50 euros
926/30 1980  trains 2.40 euros
  1.50 euros
931 1980  London 1980 type I       1.50 euros
931a 1980  London 1980 type II 2.00 euros
     
932/6 1980  monuments historiqus 2.00 euros
  1.50 euros
937/40 1980  europa 80 : femmes       1.50 euros
941/9 1980  émission régionale 7.00 euros
     
950 1980 photoreine-mère 1.20 euros
     
959/63 1980  noël 80 2.50 euros
  1.50 euros
964/71 1980  courants : reine 7.00 euros
     
972/5 1981  europa 81 : folklore       1.75 euros
992/5 1981  papillons       2.44 euros
996/1000 1981  paysages 3.50 euros
     
1001/2 1981  Charles & Diana       3.50 euros
1003/6 1981  Prix duc d Edimbourg 3.00 euros
     
1011/5 1981  noël 81 3.00 euros
  1.75 euros
1039/42 1982  scoutisme     photo 2.50 euros
1043/6 1982  europa 82 : théâtre 4.50 euros
  2.00 euros
1047/51 1982  patrimoine maritime       3.15 euros
1052/5 1982  industrie textile       2.00 euros
1058/61 1982  automobiles       3.00 euros
1062/6 1982  noël 82       2.20 euros
1067/70 1983  poissons       2.45 euros
1071/4 1983  journée Commonwealth       1.70 euros
1075/81 1983  courants : reine       4.50 euros
1094/8 1983  armée britannique       2.50 euros
1113/6 1984  armoiries       4.05 euros
1130 1984  sommet économique       1.25 euros
1163/7 1984  noël 84       3.00 euros
1173/7 1985  insectes       3.70 euros
1210/3 1986  année industrie       2.00 euros
1231/5 1986  jeux sportifs 5.50 euros
     
1236/7 1986  Andrew & Sarah       1.00 euros
1239 1986  courant : reine 7.00 euros
     
1240/4 1986  Royal Air Force       3.00 euros
1247/51 1986  noël 86 : légendes       3.15 euros
1252 1986  noël 86       0.40 euros
1256/9 1987  fleurs       2.50 euros
1260/3 1987  loi de gravitation       3.85 euros
1266/9 1987  europa 87 5.50 euros
  2.50 euros
1270/3 1987  ambulances St John       2.00 euros
1274/7 1987  armoiries       2.00 euros
1279/82 1987  époque victorienne       2.20 euros
1283 1987  courant : reine       7.00 euros
1288a 1987  noël 87 0.40 euros
     
1293/6 1988  faune et flore       3.15 euros
1319/23 1988   invincible Armada       2.50 euros
1326b 1991  courants reine roul. 2.50 euros
     
1326c 1988  courants : reine(4v) 2.50 euros
     
1340/3 1988  chateaux 45.00 euros
     
1349b/51a 1989  régionaux réimp. 2.80 euros
     
1358/62 1988  noël 88       4.20 euros
1380/3 1989  europa 89 5.20 euros
     
1384/7 1989  industries 4.20 euros
  2.00 euros
1410/4 1989  Lord Maire deLondres 4.30 euros
  2.50 euros
1420a 1989  roulettes : reine 2.50 euros
     
1422/33 1989  émissions régionales 17.00 euros
     
1455/6 1990  europa 90 2.50 euros
     
1457/8 1990  Glasgow 2.10 euros
     
1460/3 1990  récompense industrie 3.60 euros
     
1468 1990  Thomas Hardy 0.90 euros
     
1469/72 1990  anniv. reine-mère 6.00 euros
     
1484/8 1990  décorations       2.50 euros
1511/5 1991  tableaux : chiens       4.90 euros
1533a/42a 2000  sourires 25.00 euros
     
1533b/42b 2001  voeux sourire 75.00 euros
     
1533b/4b 2002 phototimbres de voeux 15.00 euros
     
1543/6 1991 photoeuropa 91 : espace 6.00 euros
     
1547/50 1991  sports 4.20 euros
     
1556/60 1991 photofaune préhistorique 6.00 euros
  3.20 euros
1561/7 1991 photocourants : reine 9.00 euros
     
1568/71 1991 photoservice cartographie 4.20 euros
     
1574/8 1991 photonoël 91 5.00 euros
     
1579/90 1991  émissions régionales 14.00 euros
     
1596/605 1992  timbres de voeux 12.00 euros
     
1606/10 1992 photoElizabeth II 7.00 euros
  5.25 euros
1611/4 1992 photoLord A. Tennyson 4.20 euros
     
1615/8 1992 photochâteaux 33.00 euros
  10.00 euros
1615a/8a 1992  châteaux 25.00 euros
     
1619/20 1992  europa 92 : bateaux 3.00 euros
     
1621/3 1992 photoJ.O. été 3.50 euros
     
1624/7 1992 photobataille d Edgehill 4.20 euros
     
1628/32 1992 photoSir Arthur Sullivan 5.00 euros
     
1633/6 1992 photodessins d enfants 4.20 euros
  1.75 euros
1637 1992 photomarché européen 1.40 euros
     
1640/4 1992 photonoël 92 : vitraux 5.00 euros
  2.50 euros
1645/9 1993 photooiseaux : cygnes 8.00 euros
  5.00 euros
1650/9 1993  timbres de voeux 12.00 euros
photo 8.75 euros
1660/3 1993 photoJ. Harrison horloger 4.50 euros
  2.00 euros
1664 1993 photocourant : Britannia 25.00 euros
  8.75 euros
1673b 1994 photomaison Boots 2.00 euros
     
1674/7 1993 photoeuropa 93 5.50 euros
     
1679/82 1993 photoBretagne romaine 4.20 euros
     
1683/5 1993 photocourants : reine 0.52 euros
     
1686/9 1993 photocanaux 3.50 euros
     
1690/1 1993 photocourants : reine 2.50 euros
     
1692/6 1993 photofruits de l automne 5.00 euros
  2.00 euros
1698/702 1993 photoSherlock Holmes 7.00 euros
  5.25 euros
1703 1993  courant : reine adh. 1.20 euros
     
1704/8 1993 photonoël 93 : Dickens 5.00 euros
  2.50 euros
1709/14 1993 photocourants : reine 6.00 euros
     
1709a 1993 photocourant : reine 0.60 euros
     
1710A 1994 photocourant : reine 1.00 euros
     
1718/29 1993 photoémissions régionales 18.00 euros
     
1730/2 1993 photocourants : reine 2.00 euros
     
1733/7 1994 phototrains 5.00 euros
     
1748/52 1994 photoPrince de Galles 5.00 euros
     
1753/7 1994 photoanniv. carte postale 5.00 euros
  2.00 euros
1758/61 1994  tunnel sous Manche       3.50 euros
1762/6 1994  anniv. débarquement       4.40 euros
1767/71 1994 photoparcours de golf 5.00 euros
     
1774/8 1994 photol été 5.00 euros
     
1779 1994 photocourant : reine 60p 3.00 euros
     
1780/3 1994 photoeuropa 94 5.00 euros
     
1784/8 1994 photonoël 94 5.00 euros
     
1789/93 1995 photochats 5.50 euros
     
1794/8 1995 photoprintemps 5.00 euros
     
1799/808 1995  timbres voeux : art 7.50 euros
     
1809/13 1995 photomonuments et sites 5.00 euros
  2.74 euros
1814 1995  courant : reine 2p 0.15 euros
     
1817/8 1995 photoanniv. libération 1.50 euros
     
1819/20 1995 photoeuropa 95 3.00 euros
     
1821 1995 photoanniv. croix-rouge 0.75 euros
     
1822/5 1995 photoscience-fiction 5.00 euros
     
1826/30 1995 photothéâtres 4.20 euros
  2.50 euros
1831 1995  courant : reine 1œ 2.50 euros
     
1832 1995  château 17.00 euros
     
1835/6 1994  G. Marconi 3.00 euros
     
1837/41 1995  rugby 5.00 euros
     
1842/6 1995  noël 95 5.00 euros
     
1847/50 1996  R. Burns 5.00 euros
     
1851/60 1996  timbres de voeux 7.50 euros
     
1851c/60c 2001  voeux humoristiques 8.75 euros
     
1861/5 1996  oiseaux sauvages 5.50 euros
     
1866/70 1996  anniv. cinéma 5.00 euros
  2.50 euros
1871/5 1996  football 5.50 euros
     
1876/82 1996  courants 7.00 euros
     
1885/9 1996 photoJ.O. 5.00 euros
     
1893/904 1996  émissions régionales 23.00 euros
     
1905/9 1996  femmes & europa 96 3.50 euros
     
1910/4 1996  télé pour enfants 5.00 euros
     
1915/9 1996  automobiles 6.00 euros
     
1920/4 1996  noël 96 6.00 euros
     
1935/41 1997 photoHenri VIII 7.50 euros
     
1942/5 1997  Saint Colomba 5.00 euros
     
1946/7 1997  courants : reine adh 3.00 euros
     
1948/52 1997  courants : reine 5.50 euros
     
1953/4 1997  courants : reine 1.60 euros
     
1954b 2003  courant reine 1.00 euros
     
1954c 2003  courant reine 1.00 euros
     
1955/6 1997  courants : reine 1.20 euros
     
1957/60 1997  contes & europa 97 6.50 euros
     
1961/6 1997  courants : reine 2.50 euros
     
1967/71 1997  avions 6.50 euros
     
1972/5 1997  chevaux de la Reine 5.00 euros
  2.50 euros
1976/87 1997  émissions régionales 16.12 euros
     
1988/91 1997  bureaux de poste 5.00 euros
     
1992/6 1997  auteur Enid Blyton 6.50 euros
     
1998/2001 1997  courants: chateaux 57.50 euros
     
2002/6 1997  noël 97 6.00 euros
     
2007/10 1997  noces d or Elisab.II 6.50 euros
     
2011/6 1998  faune et flore 7.00 euros
     
2017/21 1998 photoPrincesse Diana 5.00 euros
  5.25 euros
2022/6 1998 photoanimaux héraldiques 4.00 euros
     
2031/5 1998  phares 6.50 euros
  3.50 euros
2036/40 1998  comédiens britanniq. 6.50 euros
  3.50 euros
2041/2 1998  courants : reine 1.40 euros
     
2041a 2001  courant reine 2nd 0.70 euros
     
2041b 2001  courant reine 2nd 0.70 euros
     
2042a 2001  courant reine 1st 0.90 euros
     
2042b 2001  courant reine 1st 0.84 euros
     
2043/6 1998  service santé 5.00 euros
     
2047/51 1998  contes pour enfants 6.50 euros
  3.50 euros
2052/3 1998  europa 98 seuls 2.00 euros
     
2052/5 1998  carnaval & europa 98 6.50 euros
  4.04 euros
2056/60 1998  vitesse automobile 6.00 euros
  3.50 euros
2061/5 1998  noël 98 : anges 6.00 euros
     
2066/9 1999  les inventeurs 5.00 euros
  3.00 euros
2070/3 1999  les voyageurs 5.00 euros
     
2074 1999  courant reine E 1.00 euros
     
2079/82 1999 photomillénaire III 5.00 euros
  3.00 euros
2083/6 1999 photocourants 30.00 euros
     
2083a/6a 2000 photocourant réimp. 30.00 euros
     
2087/90 1999 photomillénaire IV 5.00 euros
     
2091/5 1999 photocourants : reine(6v) 9.25 euros
     
2096/9 1999 photomillénaire V 5.00 euros
     
2104/5 1999  courants : régionaux 11.00 euros
     
2110b 2003  courant régional 0.65 euros
     
2111a 2003 photoémission régionale 0.90 euros
     
2120 1999  courant : régional 1.75 euros
     
2125 1999  europa 99 seul 1.00 euros
     
2129/32 1999  millénaire X 5.50 euros
     
2146/9 2000  millénaire 2000 I 5.50 euros
     
2150/3 2000  millénaire 2000 II 5.50 euros
     
2158/61 2000  millénaire 2000 III 5.50 euros
     
2162/5 2000  millénaire 2000 IV 5.50 euros
     
2166/9 2000  millénaire 2000 V 5.50 euros
     
2182/5 2000  millénaire 2000 VI 5.50 euros
     
2199/202 2000  millénaire IX       3.50 euros
2203/6 2000  millénaire X 5.50 euros
     
2207/10 2000  millénaire XI 5.50 euros
     
2212a 2002 photoPère Noël 1.00 euros
     
2213/6 2000  millénaire XII 5.50 euros
  3.50 euros
2217/20 2001  millénaire 2001 5.50 euros
     
2221/5 2001  timbres évènements 4.30 euros
     
2221a/5a 2001 phototimbres évènements 18.75 euros
     
2236/9 2001  courants régionaux 4.50 euros
     
2238a 2002 photocourant régional 1.25 euros
     
2244/7 2001  sous-marins 5.50 euros
     
2249/52 2001  courants régionaux 5.00 euros
     
2253/7 2001  autobus à impériale 4.30 euros
  2.65 euros
2258/61 2001  chapeaux 5.50 euros
     
2262/3seul 2001  europa 2001 seuls 3.00 euros
     
2262/5 2001  faune & europa 2001 7.00 euros
     
2266/71 2001 photomarionnettes 5.50 euros
     
2274/9 2001  Prix Nobel 8.00 euros
     
2284/8 2001  noël 2001 adh. 6.50 euros
     
2301/5 2002 photoElizabeth II 6.50 euros
     
2308/12 2002 phototimbres évènement 4.60 euros
     
2308a/12a 2002  timbres évènements 4.40 euros
     
2311c 2005 photoHello + vignette 1.00 euros
     
2313/22 2002 photolittoral britannique 9.20 euros
     
2323/7 2002  le cirque/europa 6.55 euros
     
2326/7 2002  europa 2002 seuls 2.15 euros
     
2327A/D 2002 photoreine-mère 5.85 euros
     
2328/32 2002  avion 6.55 euros
     
2333+2042b 2002 photoavion Concorde adh. 5.00 euros
     
2334 2002 photofootball 2002 1.50 euros
     
2341 2002 photocourant reine adh. 0.90 euros
     
2341a 2002 photocourant reine adh. 0.90 euros
     
2342/5 2002 photocourants reine 6.30 euros
     
2346/8 2002  courants reine adh. 6.25 euros
     
2349/52 2002 photocourants régionaux 8.80 euros
     
2353/7 2002 photojeux Commonwealth 6.40 euros
     
2358/62 2002 photoPeter Pan 6.40 euros
     
2363/7 2002 photoles ponts de Londres 6.40 euros
     
2373/7 2002 photoboîtes aux lettres 6.50 euros
     
2378 2002 photopont adh. 4.00 euros
     
2379/83 2002  noël 2002/flore 6.55 euros
     
2403/8 2003 phototimbres de message 5.30 euros
     
2409/13 2003 photole mystère de la vie 6.55 euros
     
2414-2341a 2003 photoHello adh. 3.50 euros
     
2415/24 2003 photofruits & légumes adh 8.90 euros
     
2415a/24a 2006 photolégume/fruit + vign. 10.00 euros
     
2425/6 2003 photocourants reine adh. 5.31 euros
     
2427 2003 photocourant reine 34p 2.50 euros
     
2428/33 2003 photoaventuriers 7.40 euros
     
2434 2003 photoaventurier adh. 3.00 euros
     
2444/53 2003 photoanniv. couronnement 8.10 euros
     
2454/7 2003 photoPrince William 6.00 euros
     
2458/61 2003 photocourants reine 34.55 euros
     
2462/7 2003 photopaysages d Ecosse 7.20 euros
     
2469/70 2003 photoeuropa 2003 seuls 2.00 euros
     
2469/73 2003 photoeuropa/affiche 6.65 euros
     
2474/8 2003 photojouets/transports 6.65 euros
     
2479 2003 photojouet avion adh. 3.50 euros
     
2480/5 2003 photoBritish Museum 7.30 euros
     
2486/9 2003 photocourants régionaux 4.60 euros
     
2490/3 2003 photocourants régionaux 4.60 euros
     
2494/7 2003 photocourants régionaux 4.60 euros
     
2494a/5a 2007 photocourants réimp. 1.80 euros
     
2498/501 2003 photocourants régionaux 4.60 euros
     
2502/7 2003 photonoël 2003 9.65 euros
     
2502a 2003  noël adh. 5t+5vign. 3.75 euros
     
2503a 2003  noël adh. 5t+5vign. 5.00 euros
     
2512/7 2004 phototrains 7.30 euros
     
2518/22 2004  timbres évènements 4.25 euros
     
2540/4 2004  courants reine 4.95 euros
     
2545 2004 photocourant reine adh. 1.35 euros
     
2555/8 2004  courants régionaux 4.85 euros
     
2559/64 2004  fleurs 7.45 euros
     
2565/70 2004  paysages/europa 2004 8.50 euros
     
2569/70 2004  europa 2004 seuls 2.50 euros
     
2571 2004 photopaysage adh./europa 3.50 euros
     
2572/7 2004  Sté Royale des Arts 8.65 euros
     
2588/93 2004  guerre de Crimée 10.15 euros
     
2594/9 2004  noël 2004 adh. 10.15 euros
     
2594a/5a 2004  noël+vign 10t+10vign 8.35 euros
     
2606/15 2005 photoanimaux de la ferme 8.75 euros
     
2606a/15a 2005  animaux de la ferme 9.20 euros
     
2616/21 2005  paysages 7.75 euros
     
2622/7 2005  Jane Eyre/C. Brontë 9.80 euros
     
2628/32 2005  la magie 8.80 euros
     
2637/9 2005  courants reine 2.80 euros
     
2638a 2005 photocourant reine 1.10 euros
     
2640/3 2005  courants régions 5.15 euros
     
2640a/3a 2005 photocourants régionaux 5.40 euros
     
2644/5 2005  mariage Pr Charles 2.95 euros
     
2646/53 2005  patrimoine mondial 10.15 euros
     
2654/9 2005 photosalut au drapeau 10.15 euros
     
2672/3seul 2005 photoeuropa 2005 2.25 euros
     
2672/7 2005 photogastronomie/europa 8.35 euros
     
2678/83 2005 photoanniv. télévision 8.35 euros
     
2684b 2008  fleur + vign. adh. 1.00 euros
     
2694/9 2005 photobataille Trafalgar 8.75 euros
     
2700/5 2005 photonoël 2005 adh. 10.35 euros
     
2712/9 2006 photocontes sur animaux 10.00 euros
     
2720/9 2006 photopaysages Angleterre 9.35 euros
     
2731/6 2006 photoingénieur Brunel 8.75 euros
     
2737/41 2006 photofaune préhistoire 9.10 euros
     
2750/3 2006 photocourants reine 6.20 euros
     
2754/61 2006 photocourants régionnaux 14.20 euros
     
2762/7 2006 photofootball 2006 9.35 euros
     
2768/73 2006 photoarchitecture moderne 9.35 euros
     
2774/83 2006 phototableaux portraits 9.65 euros
     
2784/9 2006 photocourants reine 4.95 euros
     
2790 2006 photocourant reine 1.00 euros
     
2791 2006 photocourant reine 1.35 euros
     
2792 2006 photocourant reine 0.70 euros
     
2793 2006 photocourant reine 1.10 euros
     
2794/9 2006 photoVictoria Cross 10.15 euros
     
2800/1seul 2006 photoeuropa 2006 seuls 2.50 euros
     
2800/4 2006 photoeuropa 2006/musique 9.80 euros
     
2805/10 2006 phototimbres messages adh 5.95 euros
     
2805b 2008  New baby + vign. adh 1.00 euros
     
2808c 2008  ballons + vign. adh. 1.00 euros
     
2811/6 2006 photonoël 2006 adh. 10.15 euros
     
2827/32 2006 photoles Beatles adh. 10.45 euros
     
2837/46 2007 photofaune marine 9.90 euros
     
2847/52 2007 photoastronomie adh. 9.55 euros
     
2853/8 2007 photoinventions adh. 10.45 euros
     
2866/71 2007 photoabolition esclavage 9.55 euros
     
2872/6 2007 photocourants reine 7.65 euros
     
2877/84 2007 photocourants régionaux 15.65 euros
     
2888/93 2007 photovacances à la mer 10.25 euros
     
2897+1956f 2007 photocourants reine 4.05 euros
     
2898/903 2007 photosport Formule 1 10.35 euros
     
2904/10 2007 photoHarry Potter 7.40 euros
     
2915A/E 2007  blasons H.Potter+vig 5.65 euros
     
2916/21 2007 photoscoutisme et europa 10.25 euros
     
2916/7seul 2007 photoeuropa 2007 2.50 euros
     
2933/8 2007 photouniformes armée 10.45 euros
     
2939/44 2007 photoElizabeth II 10.35 euros
     
2949/56 2007 photonoël 2007 adh. 12.60 euros
     
2965/70 2008 photoJames Bond 10.35 euros
     
2971/6 2008 photochiens au travail 10.25 euros
     
2971seul 2008 photoeuropa 2008 1.00 euros
     
2977/82 2008 photorois I 9.70 euros
     
2992/7 2008 photosauvetage en mer 10.25 euros
     
2998/3000 2008 photocourants reine 4.70 euros
     
3001/8 2008 photocourants régionaux 14.15 euros
     
3009/18 2008 photoinsectes 9.70 euros
     
3019/24 2008 photocathédrales 9.25 euros
     
3029 2008 photocornet glace adh. 1.00 euros
     
3030/5 2008 photoaffiches cinéma 9.25 euros
     
3036/41 2008 photoexhibit° aériennes 9.25 euros
     
3046/51 2008 photouniformes RAF 7.00 euros
     
3061/6 2008 photofemmes célèbres 8.90 euros
     
3067/72 2008 photonoël 2008 adh. 7.45 euros
     
3080/9 2009 photodesign britannique 8.35 euros
     
3092/7 2009  Charles Darwin adh. 7.90 euros
     
3102/7 2009  courants reine adh. 7.10 euros
     
3108/11 2009  courants reine adh. 26.65 euros
     
3115/22 2009  révolution industrie 9.90 euros
     
3125/8 2009  courants reine 4.40 euros
     
3129/36 2009  courants régionaux 13.50 euros
     
3137 2009  auto Austin Mini adh 1.30 euros
     
3138/43 2009  rois II/ les Tudors 8.45 euros
     
3149/58 2009 photoflore toxique 9.10 euros
     
3165/70 2009  créatures mythiques 8.80 euros
     
3171 2009  Concorde adh. 1.30 euros
     
3176/81 2009  pompiers 9.25 euros
     
3182 2009  design minijupe 2.90 euros
     
3183/8 2009  uniformes Royal Navy 9.45 euros
     
3199/208 2009  J.O. Londres 9.45 euros
     
3209/15 2009  noël 2009 adh. 11.15 euros
     
3223/4 2009  courants reine adh. 6.10 euros
     
3225/34 2010  pochettes disques 9.45 euros
     
3271/80 2010 photoRoyal Society 9.55 euros
     
3294/300 2010  rois III Stuart 9.65 euros
     
3307/11 2010  courants reine 10.90 euros
     
3312/9 2010  courants régionaux 14.95 euros
     
3320/9 2010  faune mammifères 9.55 euros
     
3330 2010 photoroi Georges V 1.00 euros
     
3337 2010 photocourant reine 1.00 euros
     
3338/45 2010  bataille Angleterre 12.85 euros
     
3350/6 2010  dynastie des Stuart 10.55 euros
     
3363/72 2010  J.O. Londres 2012 II 10.35 euros
     
3381 2010  avion Spitfire adh. 1.30 euros
     
3382/7 2010  découverte médicale 10.35 euros
     
3390/5 2010  livres enfants 10.35 euros
     
3390seul 2010  europa 2010 1.10 euros
     
3400/1 2010  courants reine 26.65 euros
     
3402/8 2010  noël adh. 12.40 euros
     
3416/21 2011  séries télévisées 10.45 euros
     
3426 2011  série télévisée adh. 1.30 euros
     
3431 2011  découverte médicale 1.30 euros
     
3448 2011  courant reine adh. 1.25 euros
     
3449 2011  courant reine adh. 1.70 euros
     
3464/7 2011  courants reine 10.60 euros
     
3468/75 2011  courants régionaux 18.00 euros
     
3476/80 2011  courants reine adh. 0.90 euros
     
3509 2011  Thomas train adh. 1.40 euros
     
3546/57 2011 photoRoyaume-uni de A à Z 13.50 euros
     
3560/6 2011  noël 2011 adh. 13.60 euros
     
3695 2012 photoor 10000m M. Farah 1.60 euros
     
3696 2012 photoor saut en longueur 1.60 euros
     
3697 2012 photoor Heptathlon Ennis 1.60 euros
     
3698 2012 photoor cyclism sur piste 1.60 euros
     
3699 2012 photoor aviron 1.60 euros
     
3700 2012 photoor aviron 1.60 euros
     
3701 2012 photoor Tennis A. Murray 1.60 euros
     
3702 2012 photoor Voile B. Ainslie 1.60 euros
     
3703 2012 photoor équitation sauts 1.60 euros
     
3704 2012 photoor cyclisme J. Kenny 1.60 euros
     
3705 2012 photoor Triathlon Brownle 1.60 euros
     
3706 2012 photoor équitat° dressage 1.60 euros
     
3707 2012 photoor cyclisme L. Trott 1.60 euros
     
3708 2012 photoor cyclisme C. Hoy 1.60 euros
     
3709 2012 photoor équitat° Dujardin 1.60 euros
     
3710 2012 photoor boxe Nicola Adams 1.60 euros
     
3711 2012 photoor Taekwondo J.Jones 1.60 euros
     
3712 2012 photoor 5000m M. Farah 1.60 euros
     
3713 2012 photoor Canoë McKeever 1.60 euros
     
3714 2012 photoor boxe L. Campbell 1.60 euros
     
3715 2012 photoor boxe A. Joshua 1.60 euros
     
3759/64 2012  espace 14.05 euros
     
3773/9 2012  noël 2012 adh. 17.90 euros
     
3780/8 2013  courants reine adh. 6.95 euros
     
AN2000 0  année 2000 (64t+4BF) 119.00 euros
     
B2311b 2004 photobande timbre hello 4.60 euros
     
BF2 1979  London 80 : Sir Hill       1.50 euros
BF5 1989  London 90 :industrie 7.00 euros
     
BF8 1999 photochrono. millénaire 17.50 euros
     
BF9 2000 photoStamp Show 2000 20.00 euros
     
BF10 2000 photoStamp Show 2000 II 20.00 euros
     
BF12 2000 photoreine-mère 7.50 euros
     
BF13 2001 photole temps 8.75 euros
     
BF14 2001 photoautobus à impériale 6.75 euros
     
BF15 2001 photodrapeaux 6.75 euros
     
BF16 2002 photoavion 8.00 euros
     
BF17 2002 photofootball 2002 6.50 euros
     
BF18 2002 photoastronomie 3.75 euros
     
BF19 2002 photocourants reine 8.00 euros
     
BF20 2003 photocourants reine 8.00 euros
     
BF21 2003 photojouets/transports 6.65 euros
     
BF22 2003 photosport rugby 9.00 euros
     
BF23 2004 phototrains 22.50 euros
     
BF26 2004 photoparlement écossais 4.85 euros
     
BF27 2004 photonoël 2004 10.15 euros
     
BF28 2005  Jane Eyre/C. Brontë 9.80 euros
     
BF29 2005  courants châteaux 9.00 euros
     
BF30 2005  mariage Pr Charles 6.05 euros
     
BF31 2005 photosalut au drapeau 10.15 euros
     
BF32 2005 photofin 2° guerre 5.65 euros
     
BF33 2005 photoJ.O. Londres 2012 5.60 euros
     
BF34 2005 photosport cricket 6.10 euros
     
BF35 2005 photobataille Trafalgar 8.75 euros
     
BF36 2005 photonoël 2005 10.35 euros
     
BF37 2006 photoingénieur Brunel 8.75 euros
     
BF38 2006 photoAssemblée Nat° Wales 6.55 euros
     
BF39 2006 photocourants reine 9.10 euros
     
BF40 2006 photoVictoria Cross 10.80 euros
     
BF41 2006 photonoël 2006 10.15 euros
     
BF42 2006 photobataille de la Somme 9.90 euros
     
BF43 2006 photosaint André 6.50 euros
     
BF44 2006 photoles Beatles 3.95 euros
     
BF45 2007 photoinventions 10.45 euros
     
BF46 2007 photoSaint-Georges 6.95 euros
     
BF47 2007 photocourants 7.40 euros
     
BF48 2007 photoArnold Machin/reine 8.35 euros
     
BF49 2007 photoHarry Potter 5.30 euros
     
BF50 2007 photoElizabeth II 6.65 euros
     
BF51 2007 photonoël 2007 10.80 euros
     
BF52 2007 photoen mémoire victimes 10.70 euros
     
BF54 2008 photorois I 6.95 euros
     
BF55 2008 photol Irlande du Nord 6.95 euros
     
BF56 2008 photocathédrales 6.30 euros
     
BF57 2008 photoJ.O. Pékin 3.85 euros
     
BF58 2008 photoanniv. courants 8.35 euros
     
BF59 2008 photonoël 2008 7.45 euros
     
BF60 2008 photoanniv. fin 1° guerre 9.35 euros
     
BF61 2009  Robert Burns 6.20 euros
     
BF62 2009  Charles Darwin 5.40 euros
     
BF63 2009  Saint David 5.40 euros
     
BF64 2009  rois II/ les Tudors 6.05 euros
     
BF65 2009  jardins Kew Gardens 6.05 euros
     
BF66 2009 photoboîtes aux lettres 6.50 euros
     
BF67 2009  noël 2009 11.15 euros
     
BF68 2010  pochettes disques 9.45 euros
     
BF69 2010  timbres messages 11.15 euros
     
BF70 2010  scoutisme 6.50 euros
     
BF71 2010  rois III Stuart 6.30 euros
     
BF72 2010 photoroi Georges V 3.40 euros
     
BF73 2010 photoLondon 2010 6.85 euros
     
BF74 2010 photoGeorges V/London 10 3.40 euros
     
BF75 2010 photoreine/London 2010 12.25 euros
     
BF76 2010 photobataille Dunkerque 7.10 euros
     
BF77 2010 photodynastie des Stuart 7.10 euros
     
BF78 2010  livres enfants 7.20 euros
     
BF79 2010 photonoël 2010 12.40 euros
     
BF80 2011  séries télévisées 7.20 euros
     
BF81 2011  trains 7.20 euros
     
BF82 2011 photofaune WWF/europa 7.20 euros
     
BF83 2011 photoShakespeare 7.30 euros
     
BF85 2011 photoThomas petit train 7.10 euros
     
BF86 2011 photo1ère poste aérienne 7.90 euros
     
BF87 2011 photoMaison de Hanovre 7.90 euros
     
BF88 2011 photonoël 2011 13.60 euros
     
BF90 2012  Roald Dahl 7.20 euros
     
BF91 2012  Maison de Windsor 7.30 euros
     
BF93 2012  trains 8.10 euros
     
BF94 2012  Charles Dickens 6.30 euros
     
BF95 2012  J.O./architecture 9.80 euros
     
BF96 2012  J.O. paralympiques 10.00 euros
     
BF97 2012  Souvenirs J.O. 10.00 euros
     
CA1018d 1982  courants : reine 13.00 euros
     
CA1163a 1984  noël 84 9.00 euros
     
CA1202a 1985  noël 85 9.00 euros
     
CA1394b 1989  courants : reine 12.50 euros
     
CA1395b 1989  courants : reine 22.50 euros
     
CA1400 1989  courants : reine 9.00 euros
     
CA1401 1989  courants : reine 12.00 euros
     
CA1409 1989  courants : reine 16.00 euros
     
CA1435b 1990  courants : reine 7.00 euros
     
CA1489 1990  courants : reine 7.00 euros
     
CA1572 1991  courants : reine 6.00 euros
     
CA1573I 1991  courants : reine 7.50 euros
     
CA1574 1991  noël 91 12.00 euros
     
CA1640 1992  noël 92 12.00 euros
     
CA1716 1993  courants : reine 5.50 euros
     
CA1717 1993  courants : reine 5.00 euros
     
CA1851a 1997  les Voeux 10.00 euros
     
CA1925 1997  voeux : fleurs 7.50 euros
     
CA2061/2 1998  noël 98 : anges 20.00 euros
     
CA2074 1999  courants reine E 3.50 euros
     
CA2192a 2000  millénaire 14.00 euros
     
CA2226 2001  chiens et chats 10.00 euros
     
CA2272 2001  marionnettes 12.50 euros
     
CA2289 2001 photodrapeaux adh. 20.00 euros
     
CA2291 2002  histoires R. Kipling 9.00 euros
     
CA2339 2002 photofootball 2002 adh. 10.00 euros
     
CA2571 2004  paysage adh./europa 9.00 euros
     
CA2684 2005 phototimbres messages adh 7.50 euros
     
CA2684a 2008 photomessages 6.30 euros
     
CA2805 2006 phototimbres messages adh 10.00 euros
     
CA3092A 2009  Charles Darwin 25.00 euros
     
CA3123 2009  design adh. 5.05 euros
     
CA3163 2009  NAFAS/fleurs 5.75 euros
     
CA3245 2010  J.O. Londres 2012 ad 5.75 euros
     
CA3281 2010  J.O. Londres adh. 5.75 euros
     
CA3361 2010  faune adh. 6.10 euros
     
CA3373 2010  J.O. paralympiques 6.20 euros
     
CA3388 2010  J.O. Londres 2012 6.20 euros
     
CA3520 2011 photoJ.O. Londres adh. 6.75 euros
     
DI2a/2e 2009 photoreine adh. 7.50 euros
     
DI3/8 2010 photooiseaux adh. 6.20 euros
     
DI9/14 2011  oiseaux II 7.00 euros
     
DI15/20 2011  oiseaux III 6.75 euros
     
DI21/6 2011  oiseaux IV 5.20 euros
     
DI27/32 2012  moutons 9.55 euros
     
DI33/8 2012  cochons adh. 7.00 euros
     
DI40/5 2012  bovins adh. 9.55 euros
     
F1851c 2003  voeux feuille 25.00 euros
     
F2311e 2006  feuille Hello 10.80 euros
     
F2280a 2005  feuille drapeau 20.05 euros
     
F2281a 2004  feuille drapeau 20.00 euros
     
F2284a 2005  feuille noël adh. 20.00 euros
     
F2285a 2003  feuille noël adh. 20.00 euros
     
F2311f 2008 photo1/2 feuil. Hello 10.00 euros
     
F2311g 2008  1/2 feuille Hello 10.15 euros
     
F2311h 2009  1/2 feuille Hello 10.15 euros
     
F2311j 2009  feuil. Hello/Monaco 20.35 euros
     
F2338a 2002  football 2002 30.00 euros
     
F2518 2004  feuille tp évènement 18.45 euros
     
F2560b 2004  fleur feuille 20.00 euros
     
F2628a 2005  feuille magie 20.00 euros
     
F2679a 2005  anniv. télévision 20.35 euros
     
F2684 2006  timbres message 1/2f 10.55 euros
     
F2685a 2007  I wrote to say 1/2fe 11.45 euros
     
F2685b 2011  Philanippon 1/2 feui 11.60 euros
     
F2730 2006  contes + vign. 1/2 f 15.00 euros
     
F2762a 2006  feuille foot 2006 21.35 euros
     
F2811a 2006  noël 1/2 feuille 9.35 euros
     
F2823a 2006  fleur/bataille Somme 25.00 euros
     
F2865 2007 photocourant+vign 1/2feui 12.50 euros
     
F2865a 2008  courants + vign. adh 20.05 euros
     
F2894a 2007  stade Wemblay feuill 22.85 euros
     
F2895a 2007  Arnold Machin/reine 22.85 euros
     
F2932 2007 photofeuille courant adh. 20.00 euros
     
F2949a 2007  feuille noël adh. 25.75 euros
     
F2963a 2007  mémoire victimes 22.85 euros
     
F2964 2007 photorégionnaux 1/2 feuil 11.45 euros
     
F2991 2008  Patchwork Irlande 9.00 euros
     
F2991b 2009  1/2 feuille courant 9.00 euros
     
F3036a 2008  exhibit° aériennes 20.90 euros
     
F3067a 2008  feuille noël 2008 22.85 euros
     
F3079a 2008  feuille coquelicot 20.05 euros
     
F3080a 2010  avion 21.50 euros
     
F3082a 2009  auto Austin Mini 18.00 euros
     
F3148 2009  1/2 feuille drapeau 9.65 euros
     
F3172a 2009  boîtes aux lettres 20.35 euros
     
F3209 2009  feuille noël 2009 21.85 euros
     
F3224A 2009  drapeau/châteaux adh 10.15 euros
     
F3257 2010  1/2 feuil. messages 11.90 euros
     
F3283 2010  Galles adh 1/2 feuil 10.15 euros
     
F3402a 2010  feuille noël 2010 22.70 euros
     
F3535 2011  cachet postal adh 23.20 euros
     
F3560a 2011  feuille noël 2011 25.55 euros
     
T3079 2008 phototriptyque coquelicot 2.80 euros
     
TA73/82 1970  système décimal       2.50 euros
RETOUR PAGE ACCUEIL