GRECE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
911/3 1966  princesse Alexie       0.61 euros
1389/90 1980  europa 80 0.90 euros
     
1459/60 1982  europa 82 1.90 euros
     
1471/2 1982  AmnestyInternational 1.50 euros
     
1493/7 1983  sports 3.50 euros
     
1498/505 1983  personnalités 3.50 euros
     
1507/8 1983  école polytechnique 0.80 euros
     
1586/97B 1986  courants : dieux 18.29 euros
     
1611/2 1986  europa 86 4.20 euros
     
1632/5 1987  europa 87 7.50 euros
     
1634a 1987  europa 87 de CA 3.50 euros
     
1705a 1989  europa 89 de CA 5.60 euros
     
1784/7 1992  europa 92 10.50 euros
     
1817/20 1993  europa 93 9.50 euros
     
1837/40 1994  europa 94 8.20 euros
     
1837/8 1994  europa 94 4.90 euros
     
1890/1 1996  europa 96 6.30 euros
     
1928/9 1997  europa 97 4.90 euros
     
1961seul 1998  mouvement européen 3.50 euros
     
1962/3 1998  europa 98 5.25 euros
     
1962/5 1998  europa 98 11.00 euros
     
1993/6 1999  europa 99 13.00 euros
     
2031/2 2000  J.O. Sydney 5.34 euros
     
2054/5 2001  europa 2001 5.95 euros
     
2068/88 2002  danses folkloriques 44.90 euros
     
2089/93 2002  J.O. Athènes en 2004 13.95 euros
     
2094/5 2002  europa 2002 7.20 euros
     
2096/7 2002  europa 2002 de CA 7.20 euros
     
2129/32 2003  union européenne 13.85 euros
     
2129/32feu 2003 photounion Europe feuille 27.70 euros
     
2133/4 2003  europa 2003 7.90 euros
     
2135/6 2003  europa 2003 de CA 7.90 euros
     
2203/4 2004  europa 2004 7.90 euros
     
2205/6 2004  europa 2004 de CA 7.90 euros
     
2211/4 2004  football UEFA 11.25 euros
     
2256/60 2005 photofleurs 12.35 euros
     
2268/9 2005 photoeuropa 2005 6.75 euros
     
2270/1 2005  europa 2005 de CA 6.75 euros
     
2291/4 2005 photosport basket 11.25 euros
     
2295/9 2005 photoautos 13.30 euros
     
2317/23 2006 photoPatras 2006/culture 13.70 euros
     
2330/1 2006 photoeuropa 2006 8.20 euros
     
2332/3 2006  europa 2006 de CA 8.20 euros
     
2383seul 2007 photoTraité de Rome 1.45 euros
     
2388/9 2007 photoeuropa 2007 8.55 euros
     
2390/1 2007 photoeuropa 2007 de CA 8.55 euros
     
2412/3 2007 photosculptures déesses 6.65 euros
     
2434/5 2008 photoeuropa 2008 8.65 euros
     
2436/7 2008 photoeuropa 2008 de CA 8.65 euros
     
2456/60 2008  contes pour enfants 14.65 euros
     
2470/7 2009  anniversaires 17.00 euros
     
2478/9 2009  europa 2009 8.80 euros
     
2480/1 2009  europa 2009 de CA 8.80 euros
     
2515/6 2010  europa 2010 8.90 euros
     
2517/8 2010  europa 2010 de CA 8.90 euros
     
2575/6 2011 photoeuropa 2011 9.00 euros
     
2577/8 2011 photoeuropa 2011 de CA 9.00 euros
     
2623/4 2012  europa 2012 9.00 euros
     
2623a/4a 2012  europa 2012 de CA 9.00 euros
     
BF32 2005 photofootball UEFA 11.25 euros
     
BF47/9 2009  sport basket-ball 13.50 euros
     
CA1634 1987  europa 87 6.00 euros
     
CA1705 1989  europa 89 9.50 euros
     
CA1728 1990  europa 90 8.00 euros
     
CA1765 1991  europa 91 9.00 euros
     
CA1786 1992  europa 92 9.50 euros
     
CA1819 1993  europa 93 : art 9.00 euros
     
CA1839 1994  europa 94 8.00 euros
     
CA1866 1995  europa 95 8.00 euros
     
CA1890 1996  europa 96 10.00 euros
     
CA1964 1998  europa 98 10.50 euros
     
CA2022 2000  europa 2000 5.00 euros
     
CA2135 2003  europa 2003 15.75 euros
     
CA2205 2004  europa 2004 15.75 euros
     
CA2270 2005  europa 2005 13.50 euros
     
CA2332 2006  europa 2006 16.45 euros
     
CA2390 2007  europa 2007 17.10 euros
     
CA2480 2009  europa 2009 17.55 euros
     
CA2517 2010  europa 2010 17.75 euros
     
CA2577 2011  europa 2011 18.00 euros
     
CA2623a 2012  europa 2012 18.00 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL