KAZAKHSTAN stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
2 1992  faune : antilope 0.40 euros
     
12 1993  la Poste cosmique 3.00 euros
     
16 1993  la cosmonautique 1.50 euros
     
17 1993  Boukar Kalkaman 0.30 euros
     
18 1993  courant Nazarbaiev 0.80 euros
     
20/5 1993  faune 2.25 euros
     
35/40 1994  faune préhistorique 1.75 euros
  0.76 euros
41/3 1994  fonds de charité       0.23 euros
57/62 1994  faune : reptiles       0.61 euros
391/403 2004  courants armoiries 3.00 euros
     
427 2005 photoeuropa 2005 1.50 euros
     
520 2008  Nevruz fête musulman 0.40 euros
     
525/6 2008  europa 2008 4.95 euros
     
531/2 2008  archéologie bijoux 2.95 euros
     
537/8 2008  instruments musique 2.05 euros
     
539/40 2008  tableaux 2.05 euros
     
543 2008  oiseau aigle 0.40 euros
     
550/1 2009  europa 2009 8.35 euros
     
562/3 2009  jeux nationaux 5.30 euros
     
571 2010 photoPrésidence OSCE 4.70 euros
     
576 2010  europa 2010 3.95 euros
     
596/7 2010 photopoissons 3.70 euros
     
599 2011 photoeuropa 2011 4.15 euros
     
BF2 1994  faune préhistorique 1.25 euros
     
BF3 1994  faune : reptiles       0.61 euros
BF39 2007  costumes 3.25 euros
     
BF42 2010 photoSommet OSCE 6.05 euros
     
BF43 2010 photocostumes 3.70 euros
     
L384 2003  peinture rupestre CA 0.95 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL