KIRGHIZSTAN stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
1 1992  oiseau : aigle 0.50 euros
     
4 0  artisanat 0.50 euros
     
5/11 1993  tourisme 2.00 euros
  0.76 euros
16 1993  artisanat local 0.50 euros
     
28/31 1994  faune W.W.F.       0.76 euros
32/8 1994  fleurs       0.76 euros
40/3 1995  scènes vie courante       0.46 euros
44/50 1995  faune       0.76 euros
52/7 1995  oiseaux: rapaces       0.76 euros
58/65 1995  parcs nationaux       1.22 euros
66/72 1995  chevaux       0.61 euros
73/9 1995  reptiles       0.76 euros
85/92 1995  épopée Manas       1.07 euros
93/6 1996  J.O. Atlanta       0.61 euros
347/52 2005 photoanniv. Europa 14.05 euros
     
347/52ND 2005  anniv. Europa n.d. 17.60 euros
     
494/7 2009  gare/trains 9.20 euros
     
586 2012  fleurs tournesols 2.90 euros
     
606 2013  année du serpent 1.90 euros
     
BF1 1993  artisanat populaire 1.50 euros
  1.07 euros
BF6 1994  fleur       0.91 euros
BF8 1995  faune       0.46 euros
BF9 1995  oiseau: rapace       0.61 euros
BF12 1995  anniv. O.N.U.       0.46 euros
BF14 1995  reptiles       0.61 euros
BF15/6 1995  épopée Manas       1.07 euros
BF20/1 1995  parcs nationaux       1.07 euros
BF42 2010 photofleurs pivoines 2.05 euros
     
BF48 2012  calendrier Maya 4.85 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL