MOLDAVIE stock au 09/11/2020
Nø YVERT ANNEE photo DESCRIPTION PRIX NEUF EN EUROS JE COMMANDE photo PRIX OBL. EN EUROS JE COMMANDE
1/3 1991  armoiries & drapeau 1.00 euros
     
5/9 1992  courants : armoiries 2.00 euros
     
16 1992  église St-Panteleimn 0.30 euros
     
17 1992  monument 1.00 euros
     
43 1992  artisanat 0.70 euros
     
77/82 1993  Princes moldaves 6.00 euros
     
83/4 1993  europa 93: art 3.60 euros
     
96/8 1994  europa 94 5.25 euros
     
262 1999  Conseil de l Europe 2.00 euros
     
313 2000  europa 2000 3.60 euros
     
314/5 2000  expo 2000 4.00 euros
     
337 2001  europa 2001 3.60 euros
     
373 2002  europa 2002 3.40 euros
     
374/9 2002  personnalités 8.10 euros
     
388/92 2002  fêtes viticoles 9.10 euros
     
400/1 2003  europa 2003 8.45 euros
     
404/6 2003  sports 8.90 euros
     
410 2003  Conseil Europe 3.25 euros
     
411/5 2003  personnalités 13.60 euros
     
422/3 2004  europa 2004 5.15 euros
     
430/3 2004  archéologie/bijoux 5.20 euros
     
442/3 2005 photoeuropa 2005 6.20 euros
     
450/1 2005 photoanniv. Europa 17.45 euros
     
469/72 2006 photocostumes/artisanat 7.50 euros
     
474/5 2006 photoeuropa 2006 5.40 euros
     
476 2006 photoéchecs 4.75 euros
     
480/3 2006 photopersonnalités 8.35 euros
     
489/92 2006 photochiens 9.70 euros
     
494/6 2006 photonoël 2006 10.15 euros
     
497 2007  courant forêt surch. 0.80 euros
     
498/501 2007 phototableaux portraits 8.20 euros
     
514/7 2007 photooiseaux 7.60 euros
     
533/4 2008 photoeuropa 2008 6.30 euros
     
537 2008  football Euro 2008 4.00 euros
     
538/40 2008  fleurs 8.00 euros
     
545/6 2008 photofaune cerfs 12.35 euros
     
548/53 2008  princes moldaves 12.25 euros
     
555 2008  noël 2008 1.15 euros
     
557 2009  anniv. Etat 1.15 euros
     
558/9 2009  armes anciennes 5.30 euros
     
562/3 2009  Pâques 2009 3.95 euros
     
564 2009  Conseil Europe 4.25 euros
     
565/6 2009  europa 2009 8.20 euros
     
570/2 2009  fleurs 5.30 euros
     
583/6 2009  flore fruits 5.85 euros
     
591 2009  trafic de personnes 3.40 euros
     
606 2010  musique Chopin 4.15 euros
     
607/10 2010  champignons 11.00 euros
     
615/6 2010  europa 2010 4.70 euros
     
621/4 2010  tableaux fleurs 6.75 euros
     
626/7 2010  danses tradition 5.85 euros
     
629/30 2010  drapeau/armoiries 4.05 euros
     
631/4 2010  faune préhistoire 6.75 euros
     
636/8 2011  archéologie poteries 9.90 euros
     
648/51 2011  tableaux 10.55 euros
     
652/3 2011  europa 2011 8.90 euros
     
659/62 2011  faune 9.25 euros
     
677/80 2012  tableaux 7.90 euros
     
681/3 2012  costumes 3.35 euros
     
686/9 2012 photoarmes anciennes 7.75 euros
     
696/9 2012  fleurs roses 7.90 euros
     
BF5 1993 photoeuropa 93 : tableaux 13.50 euros
     
BF19 1998  europa 98 5.80 euros
     
BF30 2003  papillons 11.05 euros
     
BF31 2003  anniv. timbre europa 6.95 euros
     
BF32 2003  livre rouge/oiseaux 11.05 euros
     
BF35 2005 photoanniv. Europa 17.45 euros
     
BF41 2008 photofaune et flore 6.65 euros
     
BF42 2008 photoforteresse Tighina 8.65 euros
     
BF44 2008  prince moldave 5.85 euros
     
BF45 2008  Europe 5.40 euros
     
BF46 2008  noël 2008 5.85 euros
     
BF47 2009  anniv. Etat 5.85 euros
     
BF48 2009  fleurs 10.80 euros
     
BF49 2009  fleurs 4.60 euros
     
BF51 2010 photochampignons 11.00 euros
     
BF56 2011  musée archéologie 4.40 euros
     
BF59 2011  oiseaux 15.20 euros
     
BF65 2012  costumes 5.40 euros
     
CA373 2002  europa 2002 20.70 euros
     
CA400 2003  europa 2003 25.45 euros
     
CA422 2004  europa 2004 10.15 euros
     
CA442 2005  europa 2005 25.00 euros
     
CA506 2007  europa 2007 25.00 euros
     
CA565 2009  europa 2009 24.40 euros
     
CA615 2010  europa 2010 16.40 euros
     
CA652 2011  europa 2011 26.65 euros
     
CA684 2012  europa 2012 26.20 euros
     
PA5/8 1993  courant avion 6.50 euros
     
RETOUR PAGE ACCUEIL